GREENWAY: KOLEJNE ŁADOWARKI POWSTANĄ NA MOP-ACH

Kolejne stacje ładowania samochodów elektrycznych na wybranych Miejscach Odpoczynku Podróżnych przy autostradach A1, A2 i A4 wybuduje GreenWay Polska.

W wyniku przetargu zorganizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, spółka zainstaluje i będzie operatorem ogólnodostępnych stacji aż na jedenastu kolejnych MOP-ach.


Zobacz relacje:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

GreenWay będzie dzierżawił fragmenty nieruchomości, na których zlokalizowane są MOP-y i dostarczał na nich płatne usługi ładowania samochodów elektrycznych.

– Budowa infrastruktury ładowania na MOP-ach przy autostradach i drogach szybkiego ruchu to dla użytkowników tych pojazdów bardzo istotna zmiana na lepsze. Dzięki temu elektromobilni kierowcy wygodniej przejadą dłuższe trasy, a nasza sieć wzbogaci się o kilkadziesiąt nowych punktów – mówi Rafał Czyżewski, Prezes GreenWay Polska.

Według wstępnych założeń, stacje GreenWay Polska pojawią się w nowych lokalizacjach w pierwszej połowie 2021 roku. Wymagane przez GDDKiA minimum mocy stacji wynosi 72 kW, jednak GreenWay rozważa posadowienie urządzeń o mocy do 150 kW. Ostateczne decyzje w tym zakresie zostaną podjęte po analizie możliwości przyłączenia stacji do sieci energetycznej, co w niektórych lokalizacjach może stanowić dość duże wyzwanie z uwagi na ograniczone zdolności sieci dystrybucyjnych.

Przetarg GDDKiA na dostarczenie usług ładowania obejmował w sumie 25 lokalizacji. Spośród nich, GreenWay będzie obsługiwał 11, w tym pięć w obu kierunkach, jeden w jednym kierunku:

* na A1 odc. Toruń-Tuszyn oraz odc. Pyrzowice – Gorzyczki:
– 2 MOP-y Ludwinowo (Północ, Południe);
– 2 MOP-y Głowno (Wschód, Zachód);
– 2 MOP-y Dobieszowice (Wschód, Zachód).

* na A2 odc. Konin – Warszawa:
– MOP Kozanki (w kierunku zachodnim);
– MOP Zaborów (w kierunku wschodnim);
– MOP Kuny (w kierunku zachodnim);
– MOP Leonia (w kierunku wschodnim).

* na A4 odc. Wrocław – Katowice
– MOP Chechło (w kierunku wschodnim).

Poza wymienionymi powyżej lokalizacjami, GreenWay realizuje obecnie budowę stacji szybkiego ładowania na sześciu MOP-ach, w ramach przetargu ogłoszonego przez GDDKiA w lutym 2019 roku. Realizacja tych projektów zakończy się w tym roku. Wraz z wyłonionymi obecnie lokalizacjami firma operować będzie stacjami ładowania na 17 MOP-ach.