GROUPE PSA I CTAG TESTUJĄ W VIGO SYSTEMY JAZDY AUTONOMICZNEJ

psa-vigo1

Groupe PSA, organizacja CTAG1 oraz miasto Vigo będą testować po raz pierwszy w środowisku miejskim technologie łączności na potrzeby rozwoju zautomatyzowanych funkcji samochodów.

Celem jest weryfikacja skutecznej komunikacji między autami a infrastrukturą. Dzięki technologiom komunikacji IoT (Internet of Things) i V2X (Vehicle to Everything) powstanie wiele nowych możliwości korzystania z pojazdów.


Zobacz relacje:

ROZMAITOŚCI


 

Testy przeprowadzane w Vigo dotyczą:
• automatycznego parkowania na parkingach;
• jazdy autonomicznej w strefach miejskich;
• regulacji optymalnej prędkości przy dojeździe do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną;
• ochrony użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.

Dzięki komunikacji z infrastrukturą, obie testowane sytuacje związane z jazdą po mieście pozwolą dostosowywać prędkość samochodu z większym wyprzedzeniem, zapewniając bardziej elastyczną i bezpieczną, w pełni kontrolowaną, ekoodpowiedzialną jazdę.

Program testów wpisuje się w ramy Europejskiego Projektu AUTOPILOT2, który został uruchomiony na początku 2017 roku. W ramach projektu analizie i ocenie podlega wkład nowych technologii komunikacyjnych w rozwój jazdy autonomicznej.

W projekcie uczestniczy pięć europejskich miast, w tym Vigo, które udostępniło w tym celu wiele stref miejskich i nadzoruje niezbędne adaptacje infrastruktury. CTAG pilotuje projekt i odpowiada za testy techniczne.

W następnych miesiącach w Vigo będą przeprowadzone kolejne testy.