GRUPA RENAULT I ESSILOR ŁĄCZĄ SIŁY DLA BEZPIECZEŃSTWA

renault_be33

Z okazji 5. edycji „Tygodnia bezpieczeństwa ruchu drogowego ONZ” Essilor i Grupa Renault zapowiedziały podpisanie dwuletniego porozumienia o współpracy.

Zakłada ono podjęcie działań na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie znaczenia dobrego wzroku dla bezpieczeństwa na drodze oraz opracowanie rozwiązań w celu poprawy doświadczeń wzrokowych kierowców.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO


 

Badania wykazują, że jeden na pięciu kierowców na świecie ma nieskorygowaną wadę wzroku. Aż 90 procent informacji potrzebnych do prowadzenia samochodu pochodzi ze zmysłu wzroku. Interakcja pomiędzy okularami a interfejsami urządzeń w samochodzie, zarówno w dzień jak i w nocy, ma oczywiście kluczowe znaczenie.

Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości ta interakcja będzie jeszcze lepsza dzięki rozwojowi inteligentnych i połączonych urządzeń, które w istotnym stopniu przysłużą się użytkownikom.

Partnerstwo ma na celu:
• podniesienie świadomości lokalnie i globalnie oraz przeprowadzenie kampanii badania wzroku wśród klientów i pracowników Renault. W tygodniu bezpieczeństwa specjalne akcje wzmocnią kampanie, które rozpoczęły się podczas Dni Renault pod nazwą „Mobilize” i Światowego Dnia Wzroku.
• poprawę interakcji pomiędzy zmysłem wzroku a doświadczeniami z jazdy dzięki wykorzystaniu interdyscyplinarnej wiedzy specjalistycznej i innowacjom produktowym.

Zespoły robocze ekspertów przeanalizują kluczowe przypadki dotyczące widoczności w dzień i w nocy, łatwość przenoszenia wzroku z drogi na elementy wewnątrz auta, peryferyjne i centralne skupianie uwagi kierowcy oraz czytelność i postrzeganie kolorów interfejsów człowiek-maszyna.

– Dzięki wiodącej, międzysektorowej współpracy z firmą Essilor chcielibyśmy podkreślić znaczenie zmysłu wzroku dla kierowców i pogłębić naszą wiedzę w tym zakresie. Bezpieczeństwo każdego użytkownika drogi ma dla Grupy Renault priorytetowe znaczenie, toteż nieustannie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, w których doświadczenie kierowców jest punktem wyjścia do opracowania specyfikacji i funkcji naszych samochodów z myślą o zaoferowaniu coraz bardziej inteligentnej mobilności dającej poczucie bezpieczeństwa – powiedziała Nadine Leclair, wiceprezes i członek zespołu ekspertów Grupy Renault.

– Współpraca z Grupą Renault jest dla nas szansą na wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy widoczności na drogach. Jesteśmy przekonani, że partnerstwo dwóch liderów z różnych dziedzin daje unikatową szansę na zwiększenie świadomości społecznej wśród szerszej grupy odbiorców. Efektem połączenia specjalistycznej wiedzy obu partnerów będzie poprawa doświadczeń wizualnych kierowców. Przyczyni się do realizacji misji firmy Essilor, którą jest poprawa jakości życia poprzez poprawę widzenia – powiedział Laurent Vacherot, prezes Essilor International.

Poza nowo nawiązaną współpracą partnerzy są zaangażowani w liczne inne działania promujące bezpieczeństwo na drodze.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jednym z filarów strategii odpowiedzialności społecznej „Mobilize” opracowanej przez Grupę Renault.