iTAXI POMAGA WARSAW GENOMICS W DOSTARCZANIU TESTÓW

Dystrybucję testów w kierunku CORVID-19 wśród pacjentów indywidualnych na terenie całej Polski rozpoczęło iTaxi we współpracy z Warsaw Genomics.

Wspólne działanie firm przyspieszy proces diagnozowania w łatwy i bezpieczny sposób.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

We flotowych autach iTaxi już w marcu zainstalowane zostały przesłony oddzielające pasażera od kierowcy. To jednak nie koniec działań podjętych przez spółkę w walce z pandemią.

– W obliczu tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, w obu firmach podjęliśmy strategiczne decyzje i tym samym nawiązaliśmy współpracę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie możliwości technologiczne platformy iTaxi oraz zaangażowanie naszych kierowców. Wierzę, że działania podjęte z Warsaw Genomics przyniosą pozytywne efekty, z korzyścią dla wszystkich, którym możemy pomóc – mówi Tomasz Soczówka, Strategic Advisory & Partnerships Manager w iTaxi.

Od 18 maja br. firma udostępnia taksówki, które dostarczają testy na koronawirusa pacjentom indywidualnym. Warsaw Genomics specjalizuje się w diagnostyce molekularnej – od początku pandemii zrealizowała już ponad 100 000 testów w kierunku koronawirusa na potrzeby systemu ochrony zdrowia.

– Odpowiednio przeszkoliliśmy kierowców w zakresie bezpieczeństwa – każdy z nich otrzymał dodatkowe środki ochrony osobistej. Co ważne, nasi kierowcy nie mają bezpośredniego kontaktu z osobami, którym dostarczają testy. Próbki testów na czas transportu przechowywane są w przestrzeni bagażowej, w dezynfekowanych, zamkniętych pojemnikach. Przekazywanie testów i odbiór próbek realizowane są bezkontaktowo. Wszystkie auta po transporcie testów są ozonowane, więc szansa na kontakt z wirusem osoby postronnej jest praktycznie niemożliwa – mówi Andrzej Padziński, członek Zarządu iTaxi, dyrektor ds. floty.

Obowiązująca procedura transportu jest zgodna z wymogami prawnymi: ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2020.154), umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.2017.1119) oraz wytycznymi WHO dotyczącymi przepisów transportu substancji zakaźnych 2019– 20.

Wszystkie testy realizowane przez Warsaw Genomics wykonywane są metodą RT-PCR w czasie rzeczywistym rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

– W tym ciężkim okresie każda pomoc jest ważna, dlatego cieszę się, że flota iTaxi może aktywnie uczestniczyć w walce z epidemią. Dziękuję kierowcom, którzy zgłosili się do tego zadania i jeżdżą realizując wyższy cel, jakim jest ochrona zdrowia nas wszystkich! Wierzę, że dzięki wspólnej mobilizacji, wkrótce uda nam się ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz uniknąć wielu zachorowań – dodaje Padziński.