JAK UNIKNĄĆ PODATKU OD DAROWIZNY SAMOCHODU?

Kancelaria Adwokacka Krzysztof BarnatCo do zasady każda umowa darowizny jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość należnego podatku jest uzależniona od przynależności do określonej grupy podatkowej i kształtuje się w wysokości od 3% do 20% wartości przekazywanego majątku.

Warto jednak wiedzieć, iż ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z opodatkowania w przypadku darowizny, jeżeli obdarowany jest małżonkiem, zstępnym (syn, córka, wnuk, prawnuk), wstępnym (rodzice, dziadkowie), rodzeństwem, pasierbem, ojczymem lub macochą. Podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku jest zgłoszenie faktu darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 6 miesięcy.

Zgłoszenie  należy złożyć w Urzędzie Skarbowym na formularzu SD-Z2. Skuteczne jest również wysłanie wypełnionego formularza pocztą.

Często pojawiającym się przy okazji darowizny samochodu pytaniem jest, jak obdarować córkę i zięcia bądź syna i synową? Zwolnienie od podatku nie dotyczy powinowatych, czyli np. zięcia lub synowej. Aby uniknąć konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn należy dokonać dwóch osobnych czynności: najpierw obdarować syna bądź córkę (zstępnego), a dopiero później sam obdarowany dokonuje darowizny na rzecz swojego małżonka.

Umowa darowizny samochodu może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej. Dla skuteczności umowy wystarczą własnoręczne podpisy stron.

 Autor: Rafał Dybka, Kancelaria Adwokacka Krzysztof Barnat

Polecamy w serwisie barnat.pl: Jak rozliczyć długi spadkowe?