CO TO JEST EKOMOBILNOŚĆ I JAKIE SĄ JEJ TRZY FILARY?

Pojęcie ekomobilności obejmuje nie tylko elektryczne i niskoemisyjne pojazdy, lecz także wszystko, co ułatwia korzystanie z nich.

To zróżnicowanie środków transportu i dostosowanie ich do potrzeb użytkowników, nowe technologie, dostępność punktów szybkiego ładowania.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Tak szerokie myślenie charakteryzuje Grupę Renault, która chce zapewnić wszystkim dostęp do zrównoważonej mobilności poprzez rozwój transportu elektrycznego i tworzenie rozwiązań z zakresu współdzielonej, autonomicznej mobilności.

Na ekomobilność składają się inicjatywy oraz infrastruktura, które umożliwiają wprowadzanie w życie idei mobilności zrównoważonej, czyli przyjaznej dla środowiska oraz uwzględniającej potrzeby różnych grup użytkowników.

W ramach ekomobilności mieszczą się rozwiązania z dziedziny elektromobilności takie jak carsharing, rowery, urządzenia transportu osobistego i inne zrównoważone środki transportu, ale także infrastruktura ułatwiająca przemieszczanie się. Tym samym ekomobilność to z jednej strony niskoemisyjne środki transportu, a z drugiej – wszystko, co umożliwia korzystanie z nich: punkty szybkiego ładowania, odnawialne źródła energii, odpowiednia infrastruktura drogowa.

Trzy filary ekomobilności

Aby można było mówić o ekomobilności, potrzebne jest wprowadzenie w życie jej trzech filarów.

Multimodalność i intermodalność. Multimodalność to szeroki wybór dostępnych środków transportu. Zarówno w dużym mieście, jak i mniejszej miejscowości każdy, niezależnie od pory dnia, powinien mieć dostęp do środków transportu odpowiadających na potrzeby danej osoby.

Z kolei intermodalność oznacza możliwość korzystania z różnych sposobów przemieszczania się w obrębie jednego obszaru lub podczas jednej podróży. Są to więc dwie uzupełniające się koncepcje. Wprowadzenie ich w życie oznacza większą dostępność zrównoważonych środków transportu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu.

Choć kluczową role do odegrania w tej dziedzinie mają władze odpowiedzialne za transport publiczny, nie bez znaczenia są również inicjatywy przedsiębiorstw. Przykładowo Grupa Renault w ramach współpracy z firmą Nino Robotics wspiera tworzenie urządzeń do transportu osobistego dla osób z niepełnosprawnością i osób z o ograniczonej sprawności ruchowej.

Do tej pory firma Nino Robotics zaprojektowała i wprowadziła na rynek dwa produkty: Nino ― samobalansujące urządzenie do transportu osobistego oraz One – hulajnogę elektryczną specjalnie zaprojektowaną do wózków inwalidzkich.

Współdzielone, ekologiczne pojazdy Dla multi- i intermodalności duże znaczenie ma transport współdzielony, wykorzystujący niskoemisyjne pojazdy. Przykładowo elektryczny carsharing stanowi bardziej przyjazną środowisku alternatywę dla podróżowania własnym samochodem. Sprzyja ograniczeniu liczby samochodów w miastach, a także zmniejszeniu poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu. Grupa Renault rozwija taką usługę m.in. w Madrycie i Paryżu, gdzie można wypożyczyć elektryczne pojazdy Renault w ramach systemu Zity.

Nowe technologie. Ekomobilność może stać się rzeczywistością także dzięki aplikacjom mobilnym, które łączą podróżujące osoby ze współdzielonym pojazdem. W nieodległej przyszłości mogą to być pojazdy bez kierowcy, takie jak koncepcyjne i autonomiczne Renault EZ-GO.

Ten pojazd- robot może przewieźć sześcioosobową grupę w obrębie określonej strefy dzięki wykorzystaniu aplikacji na telefon i systemu GPS. Łączy w sobie elastyczność i komfort transportu indywidualnego oraz skuteczność i bezpieczeństwo transportu publicznego.