KIEDY MOŻNA ODLICZYĆ VAT PRZY ZAKUPIE AUTA?

Adwokata Krzysztof BarnatMinister Finansów przesunął o rok, do końca 2013 r., wejście w życie nowych przepisów dotyczącychpełnego odliczenia VAT od samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Obecnie pełne odliczenie podatku VAT od zakupionego pojazdu może nastąpić, jeżeli pojazd jest kwalifikowany jako:

1) pojazd samochodowy mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (wielozadaniowy, van);
2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu;
3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków (tzw. pick-up);
4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy;
6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Największe zainteresowanie wśród przedsiębiorców wzbudza kwalifikacja zakupionego samochodu jako pojazdu specjalnego. Najczęściej wybieraną formą kwalifikacji jest bankowóz. Uzyskanie dokumentacji technicznej na bankowóz typu C nie sprawia przedsiębiorcom większych kłopotów. Wiąże się to zazwyczaj z wydatkiem około 10.000 zł. Problemy pojawiają się jednak w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego, który może zakwestionować dokonane odliczenie jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi działalności wymagającej używania tego typu pojazdu. Warto tym samym przed przeróbką techniczną zakupionego pojazdu upewnić się, że pełne odliczenie VAT będzie przysługiwać i zabezpieczyć się na okoliczność kontroli podatkowej.

Autor: Rafał Dybka, Kancelaria Adwokacka Krzysztof Barnat

Polecamy w serwisie barnat.pl: Kto zawinił przy wyprzedzaniu