KOLEJNI PRODUCENCI OGRANICZAJĄ PRACĘ FABRYK

Koronawirus wciąż jest w natarciu: wyrządza wielkie straty w ludziach. Bardzo cierpi również gospodarka na całym świecie.

W odpowiedzi na globalne rozprzestrzenianie się epidemii wiele krajów szybko i radykalnie wzmocniło swoje środki zapobiegania zakażeniom.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Wprowadziło godziny policyjne, zawieszenie sprzedaży detalicznej i ograniczenia dotyczące działalności przedsiębiorstw.

Mazda Motor Corporation wyraża swoje najgłębsze współczucie i troskę o wszystkich, którzy szczególnie cierpią z powodu wybuchu epidemii koronawirusa i przekazuje szczere kondolencje rodzinom, które zostały najmocniej nim dotknięte. W związku z tą sytuacją, marka zdecydowała się na dostosowanie produkcji w swoich zakładach na całym świecie z uwagi na trudności w pozyskiwaniu podzespołów i części, malejącą sprzedaż na rynkach zagranicznych i niepewność prognoz przyszłej sprzedaży.

W okresie od 28 marca do 30 kwietnia Mazda planuje wstrzymać produkcję na 13 dni, a w zakładach w Hiroszimie i Hofu uruchomić zmiany dzienne tylko przez 8 dni. Firma zamierza przenieść część produkcji, pierwotnie planowanej na ten okres, na drugi kwartał lub kolejne miesiące roku obrotowego kończącego się w marcu 2021 r., monitorując jednocześnie rozwój sytuacji na globalnych rynkach.

W okresie zawieszenia prac w fabrykach, działalność operacyjna będzie nadal prowadzona. W pozostałych fabrykach zlokalizowanych poza Japonią, zakład produkcyjny w Meksyku – Mazda de Mexico Vehicle Operation zostanie zamknięty przez ok. 10 dni począwszy od 25 marca, a AutoAlliance (Thailand) Co., Ltd. – zawiesi produkcję na podobny czas od końca marca.

W wybranych krajach, jak Japonia i Chiny będzie prowadzona wznowiona niedawno działalność handlową. W przypadku innych regionów świata, w tym Europy, podjęte zostaną odpowiednie działania z poszanowaniem lokalnej polityki, zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Zrobione zostanie wszystko, aby zminimalizować wpływ na działalność sieci sprzedaży i obsługę.

“Mazda stawia na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo lokalnych społeczności, klientów i pracowników, więc nieustannie będziemy wprowadzać środki zapobiegania zakażeniom, takie jak praca zdalna czy dezynfekcja biur oraz salonów sprzedaży” – informuje producent.

Bridgestone ogłasza tymczasowe spowolnienie produkcji

Spółka Bridgestone EMIA ogłosiła czasowe zamknięcie lub obniżenie produkcji w zakładach produkcyjnych na terenie Europy w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Fabryka Béthunewe we Francji i zakład w Bari we Włoszech będą zamknięte do 6 kwietnia. Z kolei zakłady Bridgestone Bilbao, Puente San Miguel i Burgos w Hiszpanii, fabryka Lanklaar w Belgii, zakłady w Stargardzie i Poznaniu oraz w węgierskim mieście Tatabanya będą funkcjonowały przy obniżonych mocach przerobowych.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie podaży i popytu na produkty marki, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Spółka posiada wystarczający zapas produktów, by sprostać zapotrzebowaniu konsumentów, a centra dystrybucji, magazyny i zespoły ds. logistycznych będą stale realizować zamówienia. Spółka będzie na bieżąco monitorować sytuację.

W zakładach, które kontynuują prace, Bridgestone wprowadza odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodne z procedurami zapobiegającymi zagrożeniom w miejscach pracy, a także ściśle przestrzega wskazówek i zaleceń organów opieki zdrowotnej. Co więcej, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, we wszystkich lokalizacjach wprowadzono także szczegółowe procedury i listy kontrolne.

W tych wyjątkowych okolicznościach podstawowych priorytetem firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom spółki oraz integralności prowadzonych działań operacyjnych. Ponadto spółka nieustannie śledzi rozwój sytuacji i wdraża działania zgodne z zaleceniami Centrów ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wytycznymi rządów krajów, w których marka prowadzi swoją działalność.