KONGRES NOWEJ MOBILNOŚCI: WŚRÓD PARTNERÓW VOLKSWAGEN

vw-e-crafter222

W Lublinie trwa od wczoraj Kongres Nowej Mobilności. Ponad 400 zarejestrowanych uczestników, 100 ekspertów i praktyków rynku, 30 spotkań merytorycznych zorganizowanych w różnych formułach, 6 premier raportów branżowych.

Tak wygląda program wydarzenia. Partnerem medialnym jest serwis NewsAuto.pl, a jednym z głównych, branżowych – Volkswagen Samochody Użytkowe.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI

ECO


 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu jest elektromobilność. Współistnienie publicznego transportu zbiorowego, systemów car-sharingu, rowerów miejskich i pozostałych usług w obrębie komunikacji miejskiej w oparciu o rozwiązania zeroemisyjne, to kwintesencja idei Smart City, bazującej na nowoczesnych technologiach i równowadze systemów.

W ideę tę wpisują się również rozwiązania dotyczące tzw. dostaw ostatniej mili, czyli ostatniego etapu dostarczania towarów w miastach, gdzie doskonale sprawdzają się w pełni elektryczne samochody dostawcze, takie jak Volkswagen e-Crafter.

Do udziału w Kongresie Nowej Mobilności 2019 zaproszeni zostali włodarze polskich miast, przedstawiciele rad gmin, a także pracownicy samorządowi w urzędach gminnych, powiatowych i marszałkowskich oraz pracownicy jednostek zależnych, w których zakresie odpowiedzialności znajduje się elektromobilność.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z polskimi i międzynarodowymi liderami rynku, praktykami nowej mobilności i ekspertami, analizują i omawiają podczas Kongresu dostępne na rynku, najbardziej skuteczne i innowacyjne rozwiązania w zakresie zero i niskoemisyjnego transportu. To zderzenie nowych koncepcji mobilności z codzienną praktyką jednostek samorządu terytorialnego.

– Smart City: idea nowoczesnego miasta, w którym efektywnie wykorzystywany jest transport osób i towarów, które ma na uwadze komfort jego mieszkańców i które dba, by poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza był jak najniższy, jest bardzo bliska naszej marce. Jesteśmy jednym z prekursorów bezemisyjnego transportu miejskiego i chcemy proponować samorządom innowacyjne, gotowe rozwiązania z tego zakresu. Podczas Kongresu Nowej Mobilności nie tylko prezentujemy w pełni elektryczny samochód dostawczy Volkswagena e-Crafter, ale też uważnie wsłuchujemy się w potrzeby i pomysły z zakresu elektromobilności formułowane przez przedstawicieli samorządu terytorialnego – mówi Magda Piekarczyk z Volkswagen Samochody Użytkowe.

W części merytorycznej Kongresu aktywny udział brać będą eksperci Volkswagen Samochody Użytkowe. Panel dyskusyjny pt. „Audyt transportu miejskiego” poprowadzi reprezentujący markę Piotr Gomuła. Dodatkowo, oprócz prezentacji e-Craftera, uczestnicy Kongresu Nowej Mobilności mają okazję udziału w jazdach testowych tym modelem.