GREENWAY: LICZBA ŁADOWAREK DO ELEKTRYKÓW SZYBKO ROŚNIE

Stacja_ladowania1

W sieci GreenWay – największego operatora stacji ładowania aut elektrycznych w Europie Środkowo- Wschodniej szybko rośnie. W Polsce i Słowacji jest ich już 115, czyli ponad połowę stanu tego typu urządzeń.

88 spośród nich to stacje szybkiego ładowania (DC). Nadal rozwijana infrastruktura firmy już w tej chwili umożliwia kierowcom aut EV przejazd głównymi drogami przez oba kraje.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Zgodnie z danymi Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w Polsce aktualnie działa 111 stacji szybkiego ładowania (DC) i 148 stacji AC. Na Słowacji z kolei łącznie operuje 106 punktów ładowania, w tym 61 stacji DC oraz 43 stacje AC. Co ważne, wszystkie szybkie stacje marki obsługują dwa główne standardy ładowania: CHAdeMO i CCS.

To dzięki m.in. inwestycjom GreenWay w Polsce na 1 000 zarejestrowanych samochodów o napędzie jedynie elektrycznym (BEV) przypada ponad 50 stacji szybkiego ładowania. To wskaźnik lepszy niż w krajach, gdzie liczba samochodów jest znacznie większa, jak np. w Norwegii lub Holandii.

Nie oznacza to jednak, że sieć ładowania w Polsce jest wystarczająca w kontekście planowanego wzrostu liczby samochodów elektrycznych oraz konieczności zapewnienia dostępu do infrastruktury ładowania na terenie całego kraju. W Polsce, wg założeń ekspertów, dla obsługi 1 miliona samochodów elektrycznych łączna liczba publicznych szybkich punktów ładowania powinna wynieść ponad 10 000, a cała infrastruktura łącznie z ładowarkami AC powinna liczyć ich ponad 100 tys.

Działająca sieć GreenWay obejmuje obecnie zarówno urządzenia zainstalowane przez operatora, jak i te wybudowane przez innych inwestorów, a zarządzane przez markę. W strukturze sieci dominują własne stacje szybkie (ładowanie prądem stałym) – łącznie w obu krajach jest ich 88.

Stacje ładowania prądem przemiennym (AC) w Polsce, których w sieci GreenWay jest już ponad 20, w większości należą do innych inwestorów, są natomiast włączone do sieci i zarządzane przez GreenWay. Dzięki temu, kierowcy ładujący swoje pojazdy na takich ładowarkach mogą korzystać
ze wszystkich oferowanych przez operatora korzyści, zaś inwestor nie musi angażować swoich zasobów w zarządzanie infrastrukturą.

Tym, co wyróżnia sieć GreenWay to fakt, że jest to połączona sieć ładowarek rozproszona równomiernie, a nie pojedynczych, izolowanych stacji ładowania. Firma dysponuje centralnym systemem zdalnego zarządzania infrastrukturą, który umożliwia śledzenie zużycia i wykorzystania energii, monitoring i zdalne serwisowanie stacji, a także obsługę płatności, również w systemie jednorazowego ładowania.

Co bardzo ważne zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju rynku, firma zapewnia klientom całodobowe wsparcie techniczne. Te kompleksowe usługi zaprojektowane zostały w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta.

– Cieszy nas niezwykle intensywny rozwój naszej sieci. Jest to rezultat ciężkiej pracy naszego zespołu. Czasami odnotowujemy drobne poślizgi w instalacji i uruchamianiu nowych punktów, wynikające z przedłużających się formalności z operatorem sieci dystrybucyjnej, jednak będziemy robić wszystko, by na koniec 2018 roku liczba działających szybkich stacji w Polsce osiągnęła 90 instalacji, a w przyszłym roku 150. Już teraz nasza sieć umożliwia przejechanie naszego kraju samochodem elektrycznym autostradami i głównymi drogami szybkiego ruchu. Sprawna i gęsta infrastruktura ładowania to niezbędny element dla rozwoju elektro- mobilności w Polsce – powiedział Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska.