MANIFEST DLA ZDROWEGO TRANSPORTU PO COVID-19

Społeczność profesjonalistów medycznych, ze wsparciem European Public Health Alliance (EPHA), Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych (PTPZ) opracowała „Manifest dla Zdrowego Transportu w świecie po COVID-19”.

Współuczestnikami są także przedstawiciele innych społeczności, ruchów i organizacji zainteresowanych ograniczaniem strat na zdrowiu generowanych przez zanieczyszczenie powietrza związane z transportem.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Profesjonaliści medyczni dla czystego powietrza (Medics for Clean Air) to nowa kampania społeczna, a jednocześnie koalicja lekarzy i lekarek, a także dentystów i dentystek, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, diagnostów i diagnostyczek laboratoryjnych, fizjoterapeutów i fizjoterapeutek, farmaceutów i farmaceutek, studentów i studentek medycyny (nauk medycznych i nauk o zdrowiu) oraz innych pracowników i współpracowników ochrony zdrowia.

Koalicja, wyposażona w szeroką wiedzę medyczną, wsparta przez profesjonalistów w zakresie transportu drogowego, wzywa decydentów politycznych, do pilnych i zrównoważonych działań w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza. W manifeście w ramach Global Climate Change Week czytamy:

„Jako członkowie środowiska medycznego i naukowego połączyliśmy się pod hasłem Środowisko medyczne na rzecz czystego powietrza, aby wyrazić nasze obawy dotyczące wpływu dalszego wykorzystywania paliw kopalnych przez pojazdy oraz wezwać do podjęcia zrównoważonych i pilnych działań w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia transportu. Jako pracownicy służby zdrowia:

– Domagamy się, aby decydenci uwzględnili najnowsze dowody naukowe dotyczące szkód zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia powietrza jako podstawę przyszłej polityki czystego transportu;
– Wzywamy Unię Europejską i rządy krajowe do zaprzestania sprzedaży nowych pojazdów napędzanych olejem napędowym i benzyną do 2028 roku przy jednoczesnym stopniowym wycofywaniu z obszarów miejskich aktualnie użytkowanych pojazdów zanieczyszczających powietrze;
– Wzywamy, aby w miastach zrezygnować z transportu samochodowego na rzecz transportu pieszego, rowerowego i publicznego wszędzie tam, gdzie to możliwe.”

Manifest, dostępny w 11 językach, w tym w języku polskim, jest otwarty do popierania przez członków społeczności medycznej. Im więcej profesjonalistów medycznych się przyłączy, tym donośniejszy będzie ich głos i tym trudniej będzie decydentom go zignorować.

Kampania Medics for Clean Air

Kampania ma wspierać pracowników i współpracowników szeroko pojętej służby zdrowia w upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach i kosztach zdrowotnych w obszarze zdrowia publicznego i indywidualnego, spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza, generowanymi przez transport drogowy korzystający z paliw kopalnych.

Na co dzień w poczekalniach, gabinetach, ambulatoriach i na oddziałach szpitalnych ci profesjonaliści medyczni widzą u swoich pacjentów szkody, jakich doznali oni wskutek długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza, takie jak choroby układu oddechowego, choroby serca, udar, astma, zaburzenia psychiczne i neurologiczne, otyłość, nadwaga czy rak. To służba zdrowia stoi na pierwszej linii frontu w walce ze szkodliwym wpływem silnika spalinowego (diesla, benzyny i pojazdów na gaz ziemny) na powietrze, którym oddychamy.

Inicjatorzy kampanii nie maja złudzeń co do tego, iż wszelkiego rodzaju manifesty i werbalne formy walki o #cleanair4 health nie zastąpią realizacji koniecznych do podjęcia przez decydentów politycznych różnych szczebli (europejskich i krajowych, w tych rządu, samorządów i innych organów władzy publicznej) działań.

Są jednak przekonani, iż mogą zwrócić uwagę na istnienie i wagę problemu, a co istotniejsze na oczekiwania społeczne odnośnie podjęcia szybkich, efektywnych, odpowiednich środków naprawczych, wskazując na odpowiedzialność polityczną, która może znaleźć odzwierciedlenie w wynikach kolejnych wyborów, a jednocześnie na odpowiedzialność moralną za szkody na zdrowiu i życiu obywateli.

Kampania ma ten istotny walor, że prowadzona jest przez ludzi rozumiejących, z racji swojego wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych wagę czystości powietrza dla zdrowia, jakości życia, a często w ogóle przeżycia. Dlatego ten głos powinien rozbrzmieć jak najszerzej w przestrzeni publicznej.

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ) dołączyło się do kampanii w ramach realizacji we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym projektu europejskiego pt. „Reducing health harmful transport emissions in European cities”, finansowanego ze środków europejskich przez The European Health Public Alliance z siedzibą w Bruskesli (EPHA).

Kampanię promują w Polsce:
dr nauk praw. Lubomira Wengler – radca prawny, koordynatorka projektu „Reducing health harmful transport emissions in European cities 2019-20”;
dr nauk med. Piotr Popowski – adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej;
mgr Daria Mirosławska – sekretarz programu UCK 6-10-14 dla zdrowia; doradca w programie „Reducing health harmful transport emissions in European cities 2019-20”.

Zobacz więcej: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Źródło: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych