MAZDA: DODATNIE WYNIKI FINANSOWE NA PIERWSZE PÓŁROCZE

Mazda Motor Corporation ogłosiła wyniki finansowe i sprzedażowe za pierwszą połowę bieżącego roku fiskalnego.

Marka odnotowała globalną sprzedaż na poziomie 514 tys. samochodów w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2022 r.


Zobacz także:

LEXUS: 1000 ZAMÓWIEŃ NOWEGO RX-A W JEDEN MIESIĄC

PREMIERY


 

W pierwszym półroczu roku obrotowego wszystkie raportowane wskaźniki finansowe były pozytywne. Mazda odnotowała sprzedaż netto w wysokości 1 642,5 mld jenów (11,8 mld euro), co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma zanotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 55,2 mld jenów (397,1 mln euro), aż o 39% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Dochód netto wyniósł 85,9 mld jenów (617,9 mln euro).

W Europie, w pierwszej połowie roku fiskalnego Mazda sprzedała 67 tys. nowych samochodów, co przekłada się na 1% udziału w rynku. Sprzedaż w Niemczech, największym dla Mazdy rynku europejskim, wyniosła 14 tys. samochodów (-40%), a w Wielkiej Brytanii osiągnęła wynik 12 tys. (-28%). Jednak wraz ze wzrostem produkcji, rynek europejski jest na najlepszej drodze do osiągnięcia wzrostu w skali o 7% rok do roku do poziomu 175 tys. pojazdów na koniec tego roku obrachunkowego, bazując m.in. na udanej premierze nowej Mazdy CX-60 PHEV, której wolumen zamówień w całej Europie przekroczył wcześniejsze prognozy.

W rezultacie czasowego ograniczenia produkcji w związku z lockdownem w Szanghaju, w Chinach odnotowano sprzedaż 49 tys. pojazdów, a w Ameryce Północnej Mazda sprzedała 181 tys. egzemplarzy. Na rodzimym dla Mazdy rynku, w Japonii sprzedanych zostało 68 tys. pojazdów, co stanowi wzrost o 14% rok do roku. Wśród najczęściej wybieranych przez klientów modeli dominuje udoskonalona wersja Mazdy CX-5, która przewodzi ożywieniu sprzedaży wraz z wprowadzoną we wrześniu Mazdą CX-60.

Mazda obniżyła wprawdzie prognozę globalnej sprzedaży ze względu na wzrastające koszty produkcji i niedobór statków transportowych do 1 216 000 pojazdów, ale ze względu na korzystny wpływ poprawy zysku zmiennego i kosztów stałych, prognoza finansowa Spółki została skorygowana w górę. Mazda przewiduje zysk operacyjny na poziomie 140 mld jenów (1 mld euro), co stanowić będzie wzrost o 34% w ujęciu rok do roku, oraz dochód netto w wysokości 130 mld jenów (935,2 mln euro) – o 59% wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Mazda będzie nadal monitorować otoczenie biznesowe, trendy popytu na nowe samochody na każdym z rynków, gdzie dostępne są samochody marki oraz rozwój kwestii wpływających na działalność w przyszłości, w tym niedobór dostaw półprzewodników, wzrost cen materiałów oraz trwającą pandemię COVID-19.