MERCEDES-BENZ ZWIĘKSZY SWOJE UDZIAŁY W ASTON MARTINIE

Mercedes- Benz AG i Aston Martin przeszły do kolejnego etapu wzmocnienia współpracy czyli nowej strategicznej umowy technicznej.

Stanowi ona o dostępie do szeregu zaawansowanych rozwiązań, w tym hybrydowych i elektrycznych układów napędowych, a także innych samochodowych komponentów oraz układów.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Dostęp do tych rozwiązań i technologii zostanie przyznany w zamian za nowe akcje Astona Martina, wyemitowane w kilku etapach w ciągu najbliższych 3 lat – ich łączna wartość ma wynosić do 286 mln funtów brytyjskich. Obecnie Mercedes- Benz AG ma 2,6 proc. udziału w podstawowym kapitale AM. Po wyemitowaniu nowych akcji udziały Niemców wzrosną do maksymalnie 20,0 proc. (to już maksymalny poziom inwestycji).

W 2013 r. obie firmy nawiązały strategiczną współpracę w zakresie dostaw silników AMG V8 oraz komponentów przeznaczonych dla architektury E/E (elektrycznej). W zamian Mercedes-Benz otrzymał 5-procentowy udział kapitałowy w Astonie. Obecnie, po pierwszej ofercie publicznej w 2018 r. i kolejnych rundach finansowania, udziały niemieckiego producenta wynoszą właśnie 2,6 proc.

Negocjacje dotyczące poszerzenia dotychczasowej współpracy ruszyły w 2020 r. W pierwszej kolejności Aston Martin przedstawił oczekiwanie dostępu do określonych silników i zespołów napędowych, a także do ich oprogramowania, architektury E/E oraz szeregu innych komponentów. Mercedes-Benz zgodził się na udostępnienie tych rozwiązań i komponentów w zamian za dodatkowe, nowe udziały, które zostaną przydzielone firmie w drodze wniesienia wkładu rzeczowego (aportu).

Porozumienie nie pociąga za sobą żadnego świadczenia pieniężnego ze strony Mercedes- Benz AG. Dostawy rozwiązań i komponentów będą odbywać się na warunkach rynkowych. Nowe akcje zostaną wyemitowane na rzecz Mercedes- Benz w kilku transzach powiązanych z wydaniem różnych pakietów technicznych, ostatecznie do 2023 r.

Główne warunki pierwszego pakietu technicznego i transzy akcji zostały już ustalone. Wartość pakietu/ transzy wynosi 140 mln funtów brytyjskich. Akcje, które w zamian zostaną wyemitowane na rzecz Mercedes- Benz AG, zwiększą udział firmy w Astonie Martinie do 11,8 proc. W przypadku kolejnych transz strony muszą uzgodnić zakres rozwiązań, które mają być udostępnione Astonowi Martinowi, ich odpowiednią wartość oraz jednostkowe ceny komponentów i układów.