MICHELIN: CIŚNIENIE W OPONACH – TO WAŻNE!

Z badania TNS Polska przeprowadzonego na zlecenie Michelin – organizatora ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Ciśnienie pod Kontrolą” – wynika, że ponad 30 proc. polskich kierowców nie wie, jaki jest prawidłowy poziom ciśnienia w oponach ich samochodów.

Dodatkowo większość z nich kontroluje stopień napompowania opon dwa razy w roku, co według specjalistów jest zdecydowanie za rzadko.

Badanie zrealizowane przez TNS Polska towarzyszyło ogólnopolskiej akcji Michelin „Ciśnienie pod Kontrolą”, która odbyła się pod koniec października. Celem organizowanej w Polsce od 8 lat inicjatywy jest zwrócenie uwagi na problem nieprawidłowego ciśnienia w oponach pojazdów oraz edukacja kierowców w tym temacie. O konieczności prowadzenia tego typu działań świadczą wyniki wspomnianego badania – 31 proc. respondentów nie potrafiło powiedzieć, jaki jest rekomendowany poziom ciśnienia w oponach ich samochodów.

Jednocześnie 44 proc. kierowców posiada taką wiedzę, co stanowi poprawę o 4 proc. w stosunku do wyników uzyskanych w ubiegłym roku. Natomiast ¼ badanych pamięta w przybliżeniu prawidłowy poziom ciśnienia w oponach ich pojazdów.

Kierowcy zostali również zapytani o to, jak często sprawdzają stan napompowania swoich opon. Największa grupa respondentów (24 proc.) kontroluje ciśnienie raz na pół roku, natomiast 15 proc. robi to zgodnie z zaleceniami specjalistów, a więc raz w miesiącu. Pozostałe odpowiedzi kształtowały się następująco – częściej niż raz w miesiącu (7 proc.), raz na 2 miesiące (9 proc.), raz na 3 miesiące (14 proc.), raz na 4 miesiące (5 proc.), raz na 5 miesięcy (2 proc.), raz na rok (7 proc.), rzadziej niż raz na rok (2 proc.), brak kontroli ciśnienia (7 proc.).

– Ciśnienie w oponach należy sprawdzać regularnie raz w miesiącu oraz przed każdą dalszą podróżą. Kontrolę należy przeprowadzać na „zimnych” oponach – najwcześniej godzinę po zatrzymaniu samochodu lub po przejechaniu do 3 kilometrów przy niewielkiej szybkości. Poziom ciśnienia powinien być zgodny zarówno z zaleceniami producenta samochodu, jak i przystosowany do aktualnego obciążenia pojazdu – wyjaśnia Tomasz Młodawski, ekspert Michelin Polska.

Jednym z elementów towarzyszących tegorocznej edycji programu „Ciśnienie pod Kontrolą” była ankieta wśród kierowców uczestniczących w akcji. Zostali oni poproszeni o ocenę przydatności prowadzenia tego typu działań uświadamiających. 95,6 proc. z nich odpowiedziało, że dzięki akcji Michelin poszerzyło swoją wiedzę na temat znaczenia prawidłowego ciśnienia w oponach, zaś 99 proc. zaznaczyło, że wykorzysta zdobyte informacje w praktyce. Dodatkowo ponad 99 proc. kierowców zadeklarowało chęć udziału w przyszłorocznej edycji akcji „Ciśnienie pod Kontrolą”.

Badania Michelin pokazują, że utrzymywanie właściwego ciśnienia wpływa na:
– bezpieczeństwo jazdy, zapewniając większą przyczepność i krótszą drogę hamowania;
– trwałość opony poprzez wydłużenie czasu jej użytkowania o jeden sezon;
– ekonomię i ekologię jazdy – prawidłowo napompowana opona zmniejsza zużycie paliwa o ok. 0,3 l na 100 km.