MICHELIN: POZNALIŚMY NAZWISKO NOWEGO SZEFA

Michel Rollier, Generalny Dyrektor Zarządzający w Grupie Michelin, oficjalnie poinformował o zmianach planowanych w strukturze firmy. 11 maja odbędzie się roczne zebranie akcjonariuszy, podczas którego poprosi on udziałowców firmy o przyjęcie jego rezygnacji ze stanowiska.

Będzie również rekomendował, w przypadku otrzymania zgody na swoje odejście, aby od tego dnia kierownictwo w firmie objął Jean – Dominique Senard, który od maja 2011 roku jest drugim Generalnym Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Michelin.

Michel Rollier już rok temu ogłosił zamiar wcześniejszego zakończenia swojej kadencji, co według przyjętych procedur powinno nastąpić, gdy skończy 72 lata. Na rocznym zebraniu akcjonariuszy w 2011 roku Rollier poprosił udziałowców firmy o wybór Jean – Dominique Senarda na Generalnego Dyrektora Zarządzającego i swojego następcę. Wtedy też zostały przyjęte nowe procedury zarządzania Grupą.

– Od maja ubiegłego roku, gdy Jean-Dominique Senard objął stanowisko Generalnego Dyrektora Zarządzającego, wspólnie pracowaliśmy nad przygotowaniem firmy do mojego odejścia – powiedział Michel Rollier. Ten etap przeprowadzenia zmiany właśnie się zakończył, dlatego nastąpił odpowiedni moment, aby przekazać mu kierownictwo Michelin. Grupa znajduje się w dobrej kondycji i jest gotowa na podjęcie pojawiających się przed nią wyzwań. Jestem przekonany, że Jean-Dominique Senard poradzi sobie świetnie. Darzę go pełnym zaufaniem.

Michel Rollier, 68 lat, dołączył do Grupy Michelin w 1996 r. jako Główny Dyrektor Finansowy. W maju 2005 r. został wybrany na Generalnego Dyrektora Zarządzającego. Zanim związał się z Michelin przez wiele lat pracował w Grupie International Paper.

Jean-Dominique Senard, 59 lat, rozpoczął swoją pracę w Grupie Michelin w 2005 r. jako Główny Dyrektor Finansowy. Stanowisko Dyrektora Zarządzającego objął w maju 2007 roku, a dokładnie trzy lata później został mianowany Generalnym Dyrektorem Zarządzającym. Przed dołączeniem do Grupy Michelin, zajmował się finansami i zarządzaniem w firmach Total, Saint-Gobain i Pechiney (gdzie pełnił funkcję Prezesa Pechiney SA i członka Komitetu Wykonawczego Grupy Alcan).