MICHELIN: ROSYPE – PROGRAM EDUKACYJNY W EUROPIE

ROSYPE 1_Michelin_1

Prowadzony przez firmę Michelin program edukacyjny ROSYPE (Road Safety for Young People in Europe), którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach, objął swoim zasięgiem już 1,13 mln młodych osób w Europie, w tym kilkadziesiąt tysięcy w Polsce.

Głównym powodem zainicjowania programu ROSYPE były niepokojące statystyki – każdego roku w wypadkach na drogach Unii Europejskiej ginie 1,1 tys. dzieci poniżej 15 roku życia, a około 100 tys. zostaje rannych.

Chcąc zmienić tę sytuację, firma Michelin w 2009 r. zainicjowała we współpracy z Komisją Europejską akcję ROSYPE. Celem tego programu było podnoszenie świadomości oraz edukowanie dzieci i młodych ludzi w wieku od 6 do 25 lat. Jednym z przyjętych założeń było dotarcie do około 730 tys. osób w ciągu 3 lat.

Realizując program ROSYPE, zorganizowano 45 akcji obejmujących edukację w szkołach, szkolenia praktyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem symulatorów jazdy.

Efekty programu ROSYPE w liczbach:

– 1 130 896 młodych ludzi objętych programem w 15 europejskich krajach (Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) wobec założonych 730 000;
– 60 000 kasków oraz 6 000 rowerów rozdanych w ramach programu;
– 270 000 rozdanych broszur.

Jak program ROSYPE zmienił świadomość młodych ludzi?
– 90 proc. uczestników akcji w Belgii promowanej idei bezpieczeństwa po skorzystaniu z symulatora jazdy Michelin; ponad 25 proc. uczestników programu zadeklarowało, że będzie jeździć bardziej odpowiedzialnie;
– 99 proc. uczestników akcji w Rumunii zadeklarowało, że podzieli się zdobytą wiedzą z rodziną i znajomymi;
– 92 proc. dzieci w wieku 6-12 lat po zakończeniu akcji przyznaje, że nosi kask podczas jazdy na rowerze, co stanowi poprawę wyniku sprzed akcji o 22 proc.

Ile osób udało się przeszkolić w ramach programu ROSYPE?
– 953 700 młodych ludzi z 9 krajów przeszkolonych w ramach programów edukacyjnych realizowanych w szkołach;
– 103 000 młodych ludzi z 11 krajów przeszkolonych w ramach zajęć praktycznych;
– 55 200 młodych ludzi z 12 krajów przeszkolonych z wykorzystaniem symulatorów jazdy.

Akcja ROSYPE realizowała programy dostosowane do poszczególnych grup wiekowych:
– dzieci w wieku 6-12 lat – rozpoczęcie edukacji na temat bezpieczeństwa drogowego wśród najmłodszych pieszych i rowerzystów;
– młodzież w wieku 13-16 lat – podnoszenie świadomości wśród młodych kierowców skuterów i motocykli oraz wpajanie zasad odpowiedzialnego zachowania na drodze;
– młodzi ludzie w wieku 17-25 lat – edukacja oraz szkolenia praktyczne młodych kierowców mające na celu naukę przewidywania, rozpoznawania i unikania zagrożeń na drodze.

ROSYPE 2_Michelin_2

Program ROSYPE w Polsce

W 2010 r. dla najstarszej grupy uczestników programu ROSYPE przygotowano m.in. debaty z udziałem ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne testy na symulatorach zderzeń i jazdy na nieprawidłowym ciśnieniu. Wszystkie działania prowadzone były na uczelniach w Warszawie, Gdańsku i Olsztynie. W zajęciach praktycznych udział wzięło ok. tysiąca studentów. Podczas debat organizowanych pod hasłem „Młodzi ludzie ofiarami i sprawcami wypadków drogowych – prędkość, potrącenia pieszych” studenci mogli obejrzeć prezentację Komendy Stołecznej Policji pokazującą tragiczne skutki wypadków spowodowanych przez młodych kierowców.

W 2011 r.
wśród najmłodszych uczestników programu zorganizowano kampanię edukacyjną pod nazwą „Spokojna głowa w kasku”, która propagowała używanie kasków rowerowych. Finałem akcji były rajdy rowerowe Junior Bike zorganizowane w Warszawie oraz Olsztynie, w których udział wzięło około 3 tys. dzieci. Każdy z małych uczestników rajdu otrzymał kask rowerowy.

Program ROSYPE zrealizowany w 2012 r. był akcją internetową skierowaną do młodzieży. Celem działań było uświadomienie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, że bezpieczeństwo drogowe w dużej mierze zależy od nich samych. Program obejmował m.in. organizację konkursu filmowo-fotograficznego „Nie daj się na drodze!” oraz badanie świadomości młodzieży na temat zagrożeń na drodze. Wyniki przeprowadzonego sondażu pokazały, że prawie połowa młodych ludzi rozmawia przez telefon komórkowy podczas jazdy samochodem, rowerem lub skuterem. Uczniowie z województwa warmińsko- mazurskiego, do których skierowana była akcja, nadesłali prawie 200 prac konkursowych.

Wśród patronów i partnerów poszczególnych odsłon programu ROSYPE znaleźli się m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) w Olsztynie i Warszawie, Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Straż Miejska i Polski Czerwony Krzyż (PCK).