MITSUBISHI: SYSTEM M-TECH LABO URUCHOMIONY

Po zakończeniu etapu badawczego firmy Mitsubishi Corporation (MC), Mitsubishi Motors Corporation (MMC) oraz Mitsubishi Electric Corporation (Mitsubishi Electric) uruchomiły M-tech Labo, czyli pokazowy system inteligentnej sieci elektrycznej, która wykorzystuje akumulatory w pojazdach elektrycznych do zasilania urządzeń i pomieszczeń zakładów przemysłowych.

Podczas przygotowywania projektu korzystano z porad Tokyo Institute of Technology. Podjęta inicjatywa stanowi część projektu KEIHANNA Eco-City Next-Generation Energy and Social Systems Demonstration Project, który jest jednym z czterech przedsięwzięć dotyczących inteligentnych sieci energetycznych, powadzonych pod auspicjami japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

Celem projektu jest przedstawienie sposobu na odciążenie sieci energetycznej poprzez ładowanie akumulatorów w godzinach nocnych, kiedy jest ona mniej przeciążona, magazynowanie energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych w akumulatorach, a następnie jej pobór i zasilenie urządzeń oraz biur zakładów przemysłowych w okresie największego zapotrzebowania na elektryczność.

Firmy MC, MMC oraz Mitsubishi Electric zakładają również wykorzystanie używanych baterii wymontowanych z pojazdów elektrycznych oraz innych rodzajów akumulatorów, zamiast znacznie droższych, dedykowanych urządzeń. Pozwoli to zdecydowanie zmniejszyć koszty oraz przyczyni się do promocji ekologicznych rozwiązań technologicznych oraz pojazdów elektrycznych.

Wszystkie trzy firmy będą współpracować przy wdrażaniu projektu oraz czuwać nad właściwym wykorzystaniem zdobytej w ten sposób wiedzy na rzecz budowy bardziej zrównoważonej energetycznie społeczności. Główne role przypisane każdej z firm to:

– MC: badania nad wykorzystaniem w branży energetycznej baterii pojazdów elektrycznych oraz używanych akumulatorów.

– MMC: badania wpływu procesów ładowania i wyładowywania na pojazdy elektryczne oraz gromadzenie niezbędnych danych pozyskanych z takich pojazdów.

– Mitsubishi Electric: sprawdzenie systemu, który może skutecznie wykorzystywać baterie pojazdów elektrycznych oraz używane akumulatory.

Dane systemu: całkowita moc maksymalna – 50 kW, układ fotowoltaiczny 20 kW, 15 kW transfer energii z pojazdu elektrycznego (3 kW x 5 pojazdów elektrycznych), 15 kW transfer energii ze zużytego akumulatora (3 kW x 5 akumulatorów).