MITSUBISHI: SYSTEMY EKO NA DACHACH FABRYKI W OKOAZAKI

Mitsubishi Motors Corporation wprowadza usługi energetyczne świadczone przez przez podległe firmy MC i MCP w zakładach Okazaki.

To jeden z głównych zakładów produkcji pojazdów elektrycznych marki.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI

ECO


 

Usługi energetyczne mają na celu redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie energii odnawialnej. Firmy MC i MCP zainstalują przemysłowy system fotowoltaiczny (PV) na dachach oraz akumulatorowy system magazynowania energii (BESS) zbudowany z częściowo zużytych akumulatorów z pojazdów elektrycznych. Po zakończeniu budowy, zainstalowana moc będzie jedną z największych wśród dachowych instalacji fotowoltaicznych nieobjętych systemem FIT w Japonii.

Budowę dachowego systemu fotowoltaicznego rozpoczęto się w październiku br., a uruchomienie działalności komercyjnej planowane jest na maj 2020 roku. Firmy MC i MCP zainstalują początkowo moc 3 MW (roczna produkcja energii 3 GWh) i planują stopniowe zwiększanie tej mocy. Zakłady Okazaki wykorzystają następnie energię wytwarzaną przez system fotowoltaiczny, przyczyniając się w ten sposób do ekologicznie zrównoważonej produkcji pojazdów elektrycznych MMC.

Usługa energetyczna umożliwi zatem MMC korzystanie z bezemisyjnie produkowanej energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego umieszczonego na dachach, bez ponoszenia kosztów inwestycji lub posiadania sprzętu, a jedynie poprzez ponoszenie opłat za prąd.

MC i MCP zainstalują akumulatorowy system magazynowania energii (BESS) i przeprowadzą jego testy funkcjonalne w trakcie roku finansowego 2020. System ten będzie złożony z akumulatorów używanych wcześniej w samochodach Mitsubishi Outlander PHEV, osiągając maksymalną pojemność 1 MWh.

System fotowoltaiczny i BESS zmniejszą emisję węgla o 1600 ton rocznie i pozwalają uniknąć szczytowego zapotrzebowania na energię pobieraną z sieci w zakładach Okazaki. MC i MCP planują również wykorzystanie w przyszłości BESS jako wirtualnej elektrowni, chcąc przyczynić się do stabilizacji systemu energetycznego na szczeblu lokalnym.

W przypadku braku zasilania z powodu awarii lub katastrof, MMC może wykorzystać BESS do dostarczenia energii do ośrodka ćwiczeń w zakładach Okazaki, który jest wyznaczony jako punkt ewakuacyjny dla mieszkańców miasta Okazaki. Dzięki takim rozwiązaniom usługa energetyczna nie tylko zmniejsza ślad węglowy zakładów MMC Okazaki, ale także poprawia ich zdolność do reagowania na sytuacje kryzysowe w mieście Okazaki.

Ponieważ ekstremalne zjawiska pogodowe stały się częstsze, wprowadzenie środków przeciwdziałania zmianie klimatu w skali globalnej uznawane jest za konieczne a ograniczenie emisji dwutlenku węgla w działalności gospodarczej poprzez przejście na energię odnawialną jest pilnym problemem do rozwiązania dla wielu firm. MMC, MC i MCP starają się zatem zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

W 2009 r. MMC wprowadziło na rynek pierwszy na świecie produkowany seryjnie, całkowicie elektryczny samochód i-MiEV,. Następnie firma zaprezentowała Dendo Drive Station, salon samochodowy nowej generacji, w którym można przekonać się jak wykorzystać pojazd elektryczny jako źródło zasilania. Poprzez te działania MMC promuje tworzenie przyjaznego dla środowiska i odpornego na katastrofy Społeczeństwa Dendo Drive, w którym energia jest efektywnie wykorzystywana.

MC i MCP zamierzają propagować działania proekologiczne w każdym aspekcie – rynkowym, środowiskowym i społecznym poprzez połączenie energii odnawialnej i techniki cyfrowej, aby przyczynić się do stabilności zaopatrzenia w energię elektryczną oraz zapewnić dodatkowe korzyści dla użytkowników, takie jak funkcje regulujące możliwości po stronie zasilania i zapotrzebowanie po stronie odbiorcy.