MITSUBISHI: WSPÓŁPRACA NA RZECZ POMOCY PODCZAS KATASTROF

mitsub-outland1

Mitsubishi wdroży Program Wsparcia Społeczności Dendo, aby pomagać regionom w momencie, gdy zostaną dotknięte klęskami żywiołowymi.

Celem jest stworzenie systemu szybkiego dostarczania pojazdów elektrycznych produkowanych przez MMC lokalnym władzom na obszarach dotkniętych katastrofami.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

MMC zamierza zawrzeć umowy o współpracy w przypadku katastrof z samorządami lokalnymi w całej Japonii do rozpoczęcia roku podatkowego 2022. Celem umów jest wyeliminowanie czasu na potwierdzenie wymaganych informacji w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz szybkie dostarczenie pojazdów elektrycznymi MMC, które mogą być wykorzystane jako źródła energii, do obszarów wydarzeń i do stref ewakuacyjnych.

We wrześniu 2012 r. MMC zawarło umowę o współpracy w przypadku katastrof z prefekturą Kioto, lokalnym dealerem marki i dwiema innymi firmami partnerskimi. Również 1 września 2019 r. spółka podpisała kolejną taką umowę z prefekturą Shizuoka oraz czterema funkcjonującymi na jej terenie dealerami Mitsubishi.

W najbliższej przyszłości MMC planuje zawrzeć umowy z innymi samorządami, w tym z prefekturami: Gifu i Wakayama, z miastami Kurashiki i Soja w prefekturze Okayama. W związku z tym firma planuje wdrożyć program wsparcia Dendo, aby korzystając z modeli Outlander PHEV – elektrycznej hybrydy typu plug-in, rozszerzyć system pomocy na całą Japonię.

Kiedy miały miejsce wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii, trzęsienie ziemi w Kumamoto, powodzie w zachodniej Japonii w 2018 r., czy trzęsienie ziemi w Iburi na Hokkaido oraz inne katastrofy, MMC współpracowało z lokalnymi dealerami, aby bez kosztów użyczać samorządom lokalnym samochody hybrydowe Outlander PHEV i pojazdy elektryczne i-MiEV. Auta te były używane do transportu materiałów eksploatacyjnych i personelu oraz do zasilania urządzeń, które wymagają energii elektrycznej.

Outlander PHEV ma zdolność przemieszczania się w trudnych warunkach drogowych dzięki dwusilnikowemu, elektrycznemu układowi napędu na cztery koła. Magazynuje też energię elektryczną – także – wytwarzaną przez silnik spalinowy w akumulatorze o dużej pojemności, który w razie potrzeby może być użyty do zasilania urządzeń zewnętrznych. Ze względu na te cechy firmy i władze lokalne coraz częściej korzystały z modelu w przypadku katastrof, do jakich dochodziło w ostatnich latach.

Dzięki podpisanym umowom współpracy z lokalnymi samorządami i dealerami w całej Japonii, MMC rozszerzy prace nad stworzeniem infrastruktury, która pozwoli zapewnić spokój mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych.