NISSAN LIDEREM ELEKTRYKÓW W POLSCE W 2020 ROKU

W minionym roku najwięcej samochodów elektrycznych sprzedał w naszym kraju Nissan. W porównaniu z rokiem 2019 japońska marka zanotowała wzrost aż o 120 procent.

Rynek pojazdów bezemisyjnych w Europie mocno przyspieszył, co dało się zauważyć także w Polsce.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Ubiegły rok dla branży motoryzacyjnej był wyjątkowy pod wieloma względami. Pandemia spowodowała wyhamowanie sprzedaży, ale pobudziła też nowe trendy wśród nabywców. Coraz wyraźniejszy okazał się zwrot w kierunku pojazdów na prąd. Na 3894 sprzedane w naszym kraju samochody elektryczne (osobowe i lekkie użytkowe), 571 należało do Nissana. Pozostały wynik podzielony jest pomiędzy 9 innych producentów.

– Taki wzrost zainteresowania i tym samym sprzedaży bardzo nas cieszy, szczególnie że w Polsce udział samochodów elektrycznych w rynku osobowych i lekkich dostawczych stanowi nadal zaledwie około 1 proc., podczas gdy w Nissanie już powyżej 6 proc. Takie optymistyczne dane na tle trudnego biznesowo dla branży motoryzacyjnej 2020 roku pozwalają na predykcję zachowań klientów w kolejnych latach właśnie z nakierowaniem na mobilność bezemisyjną. A trzeba pamiętać, że rozwój infrastruktury obsługującej samochody elektryczne postępuje w naszym kraju bardzo dynamicznie, co stanowi dodatkowy element napędowy rozwoju elektromobilności – komentuje Paweł Powalski, EV Product and Infrastructure Manager w Nissan Sales CEE.

Wyniki branży motoryzacyjnej w całej Europie w ujęciu całościowym za 2020 rok nie pozostawiają jednak złudzeń, pandemia koronawirusa wstrzymała decyzje zakupowe i siłę nabywczą zarówno wśród użytkowników prywatnych jak i biznesowych. Tylko do końca listopada ubiegłego roku europejski rynek zanotował spadek sprzedaży pojazdów spalinowych o 26,1 proc., analogiczne trendy dały się zauważyć w Polsce (-22 proc.).

Na tym tle rosnąca sprzedaż pojazdów elektrycznych jasno pokazuje dokąd zmierza branża i jak będzie się rozwijać w ciągu kolejnych lat.