NISSAN NAJWIĘKSZYM UDZIAŁOWCEM MITSUBISHI – NOMINACJE

mitsub-niss1

Firma Mitsubishi Motors Corporation ogłosiła, iż Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) został największym udziałowcem firmy, po nabyciu 34 procent akcji MMC za kwotę 237 miliardów jenów japońskich.

W ramach strategicznej inwestycji Nissana, firma MMC zostanie pełnoprawnym członkiem liczącego 17 lat globalnego aliansu Nissana i Renault, co – dzięki efektowi synergii – pozwoli na zwiększenie rentowności działań i zyskowności akcji.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Carlos Ghosn, Prezes i Dyrektor Zarządzający Nissana, otrzymał nominację na stanowisko Prezesa Zarządu. Do Ghosna dołączy trzech innych nominowanych dyrektorów Nissana, w tym Mitsuhiko Yamashita, były wiceprezes wykonawczy ds. badań i rozwoju Nissana, który zasilił w tym roku szeregi MMC, jako dyrektor ds. rozwoju. Wśród nominowanych znalazł się również Hitoshi Kawaguchi, dyrektor Nissana ds. zrównoważonego rozwoju i szef do spraw zagranicznych, a także Hiroshi Karube, globalny kontroler Nissana i globalny zarządca aktywów.

Prezydent i Dyrektor Zarządzający MMC, Osamu Masuko, polecił, aby Nissan wyznaczył też pracownika wyższego szczebla kierowniczego, który dołączy do komitetu wykonawczego firmy, przyczyniając się do umocnienia kadry zarządzającej MMC. Trevor Mann, obecnie pełniący funkcję Dyrektora ds. Efektywności w firmie Nissan, zostanie Dyrektorem ds. Operacyjnych MMC.

MMC wyznaczy nowe stanowisko dyrektora ds. kontroli globalnego ryzyka odpowiadającego bezpośrednio przed dyrektorem zarządzającym, który będzie nadzorował mechanizm kontroli przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka. Nowy dyrektor będzie regularnie składał zarządowi raporty dotyczące działań zmierzających do umocnienia systemu kontroli w MMC.

Trzej najwięksi akcjonariusze instytucjonalni w MMC – Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation i The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ – ciepło przyjęli inwestycję Nissana i zaoferowali wsparcie w wyznaczaniu członków zarządu. Co istotne, ci trzej akcjonariusze instytucjonalni Mitsubishi zachowają wraz z Nissanem ponad 51 procent kapitału akcyjnego.

Nissan i MMC rozpoczną współpracę nad zakrojonym na szeroką skalę programem synergii w oparciu o pięcioletni alians tych dwóch firm w zakresie samochodów typu minicar.

Dwie firmy zidentyfikowały wiele ważnych obszarów synergii na takich polach, jak:
– redukcja kosztów w zakresie wspólnych zakupów;
– lepsze wykorzystanie obecnych lokalizacji w działaniach podejmowanych na całym świecie;
– wspólne wykorzystanie fabryk;
– wspólne płyty podłogowe dla samochodów;
– współdzielenie technologii;
– współpraca na wschodzących i rozwiniętych rynkach;
– wykorzystanie firmy Nissan Sales Finance Company na rzecz klientów MMC na wszystkich rynkach, na których będzie to korzystne dla obu stron.

Szacuje się, że partnerstwo wygeneruje znaczące efekty synergii dla MMC, odpowiadające wzrostowi zysku operacyjnego o 1 punkt procentowy w roku podatkowym 2017, o 2 punkty procentowe w roku podatkowym 2018 i o ponad 2 punkty procentowe w roku podatkowym 2019. Zakładane synergie mają również zwiększyć wskaźnik zyskowności akcji MMC w roku podatkowym 2017 o 12 jenów na akcji i o 20 jenów na akcji w roku podatkowym 2018.