NISSAN: NOWA TECHNOLOGIA DEZAKTYWOWANIA WIRUSÓW

Nissan opracowuje nową technologię, która wykorzystuje związki aktywne katalitycznie w celu dezaktywowania wirusów

Koncern Nissan Motor Co., Ltd. ogłosił, że wspólnie z Wydziałem Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu Tohuku opracował technologię, która pozwala dezaktywować wirusy przy użyciu związków katalitycznie aktywnych w procesie utleniania aerobowego.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Potencjalnym zastosowaniem tej technologii może być dezaktywacja wirusów poprzez utlenianie, denaturację i degradację białek oraz innych substancji obecnych na ich powierzchni. Dzięki zawartemu w powietrzu tlenowi, który odgrywa rolę utleniacza, związki katalityczne wywołują ten efekt nawet w ciemności i temperaturze pokojowej, czyli bez napromieniowania światłem, jak to zwykle ma miejsce w przypadku utleniania.

Oprócz dezaktywacji wirusów – w tym nowego koronawirusa – technologia pozwala również dezaktywować patogeny, takie jak grzyby i bakterie. Ma to szerokie potencjalne zastosowania w przyszłości, na przykład jako bazowy materiał antybakteryjny i antywirusowy filtrów powietrza w urządzeniach klimatyzacyjnych oraz oczyszczaczach powietrza, jak również w maseczkach i tekstylnych wyrobach medycznych.

Technologia wykorzystuje organiczne katalizatory utleniania rodników nitroksylowych (katalizatory rodnikowe). Powodują one utlenienie związków organicznych w obecności odpowiednich współkatalizatorów z wykorzystaniem tlenu cząsteczkowego w powietrzu atmosferycznym, które pełni rolę utleniacza końcowego.

Badania efektów tej technologii wykazały, że sole oksoamoniowe, powstałe w efekcie katalitycznej reakcji rodnikowej w procesie utleniania aerobowego, dezaktywują białka powierzchniowe wirusów, tym samym zmniejszając ich zdolność do wiązania się z komórkami gospodarza. Ponadto modyfikacja strefy wiązania białka SARS-CoV2 (szczepu omikron) znacznie zmniejsza jego zdolność wiązania się z receptorem (patrz rysunek poniżej). Na podstawie badań koronawirusa u kotów, który jest odpowiednikiem wirusa SARS-CoV2, oceniono jego aktywność zakaźną w komórkach nerkowych tych zwierząt i zaobserwowano wyraźne zahamowanie zmian morfologicznych w zainfekowanych komórkach.

Nowa technologia została opracowana dzięki wykorzystaniu know-how i doświadczenia Nissana zdobytego w pracach rozwojowych nad samochodami oraz technologii opracowywania i oceny leków wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Tohuku, a także innych nauk farmaceutycznych, związanych z przygotowywaniem oraz oceną wydajności katalizatorów.

Katalizatory rodnikowe są stosowane jako dodatki do polimerowych lakierów samochodowych, a także do włókien i organicznych materiałów polimerowych stosowanych do wykańczania wnętrz i nadwozi pojazdów. Hamują procesy fotodegradacji (takie jak pękanie, utrata plastyczności, blaknięcie) w długim okresie. Nissan prowadzi badania i rozwija wykorzystanie katalizatorów rodnikowych do dezaktywacji wirusów, aby jak najlepiej wykorzystać ich właściwości katalityczne i wnieść swój wkład w rozwój społeczeństwa.