NISSAN: POWSTAŁ NOWY PLAN EKOLOGICZNY

Nissan Motor Co., Ltd. ogłosił nowy sześcioletni plan ekologiczny – Zielony Program Nissan 2016 (Nissan Green Program – NGP 2016). W nowym planie nacisk położono na trzy dziedziny: ograniczenie śladu węglowego, przechodzenie na odnawialne źródła energii oraz zwiększenie zróżnicowania zasobów wykorzystywanych przez firmę Nissan.

Zgodnie z Zielonym Programem Nissan 2016, który jest już trzecim średniookresowym planem ekologicznym w historii firmy, do końca roku obrachunkowego 2016 Nissan zamierza zrealizować następujące cele:

– pozycja lidera w segmencie samochodów zeroemisyjnych: łączna sprzedaż 1,5 miliona pojazdów zeroemisyjnych przez cały Sojusz Renault-Nissan;
– lider w dziedzinie niskiego: obniżenie zużycia paliwa o 35 proc. w stosunku do poziomu z 2005 roku średnio dla wszystkich pojazdów Nissan sprzedawanych w Japonii, Chinach, Europie i USA;
– lider niskiej emisji związków węgla: obniżenie emisji CO2 przypadającej na jeden pojazd ze wszystkich działań prowadzonych przez firmę o 20 proc. w stosunku do poziomu z 2005 roku;
– lider produkcji w obiegu zamkniętym: zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu o 25 proc.

– Coraz więcej klientów domaga się produktów, które odpowiadają wyznawanym przez nich wartościom. Dotyczy to także samochodów osobowych i ciężarowych o niższym tzw. śladzie węglowym. My z kolei staramy się, aby nasze fabryki stawały się bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska. Nissan chce uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań prowadzących do stworzenia społeczeństwa żyjącego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – nie tylko ze względu na dobro naszej planety, ale także dlatego, że daje to istotną przewagę konkurencyjną i jest strategicznym czynnikiem wyróżniającym w globalnym sektorze produkcyjnym – powiedział Carlos Ghosn, prezes i dyrektor naczelny firmy Nissan.

NGP 2016 jest filarem zrównoważonego rozwoju w strategicznej platformie Blue Citizenship Nissana funkcjonującej w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Skupia się ona na trzech dziedzinach: zrównoważony rozwój, mobilność i społeczeństwo. NGP 2016, którego dotyczy dzisiejszy komunikat jest pierwszą z wielu korporacyjnych inicjatyw platformy Blue Citizenship.

Szczegółowe działania w ramach NGP 2016:

1) Pozycja lidera w segmencie samochodów zeroemisyjnych: łączna sprzedaż 1,5 miliona pojazdów zeroemisyjnych do 2016 roku przez cały Sojusz Renault-Nissan. W imieniu Sojuszu Nissan będzie kierował pracami nad budową zupełnie nowego pojazdu elektrycznego zasilanego ogniwami paliwowymi (FCEV), prowadzonymi wspólnie z partnerem strategicznym, firmą Daimler.

2) Lider w dziedzinie niskiego zużycia paliwa: obniżenie zużycia paliwa o 35 proc. w stosunku do poziomu z 2005 roku średnio dla wszystkich pojazdów Nissan poprzez wprowadzanie modeli charakteryzujących się najniższym w swojej klasie zużyciem paliwa w szerokiej gamie segmentów w Japonii, Chinach, Europie i USA:
– zupełnie nowy model hybrydowy z przednim napędem;
– zupełnie nowy model hybrydowy z możliwością ładowania z domowego gniazdka elektrycznego, wyposażony w unikatowe rozwiązania techniczne opracowane przez firmę Nissan;
– wprowadzenie przekładni bezstopniowej (CVT) nowej generacji oraz przekroczenie progu 20 milionów pojazdów z przekładnią CVT wyprodukowanych przez Nissana od 1992 roku, czyli od wprowadzenia na rynek pierwszego modelu z taką przekładnią.

3) Lider niskiej emisji związków węgla: obniżenie emisji CO2 przypadającej na jeden pojazd ze wszystkich działań prowadzonych przez firmę o 20 proc. w stosunku do poziomu z 2005 poprzez:
– poszerzenie spektrum dziedzin, w których wyznaczono mierzalne cele o między innymi dział logistyki, obiekty biurowe i stacje dealerskie – oprócz zakładów produkcyjnych;
– wprowadzenie źródeł energii odnawialnej w fabrykach i powiązanych z nimi zakładach.

4) Lider produkcji w obiegu zamkniętym. Nissan jako pierwsza firma w branży motoryzacyjnej zamierza określić docelowy poziom recyklingu i wprowadzić kompleksowy program produkcji w obiegu zamkniętym w odniesieniu do elementów stalowych, aluminiowych i plastikowych. Najważniejsze założenia programu:
– zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych o 25 proc. do 2016 roku;
– wykorzystanie surowców wtórnych z odpadów produkcyjnych oraz z pojazdów i części wycofanych z eksploatacji w nowych pojazdach;
– ograniczenie zużycia rzadkich pierwiastków pozyskiwanych ze skorupy ziemskiej.

Szczegóły Zielonego Programu Nissan 2016: http://www.nissan-global.com/EN/ENVIRONMENT/APPROACH/GREENPROGRAM/