NISSAN: STOS OGNIW NOWEJ GENERACJI

Nissan Motor Co., Ltd. zaprezentował stos ogniw paliwowych nowej generacji (model 2011) do pojazdów elektrycznych zasilanych ogniwami paliwowymi (FCEV). Najnowsze osiągnięcie technologiczne jest owocem nieprzerwanych działań firmy na rzecz budowy zeroemisyjnego społeczeństwa.

Dzięki udoskonaleniu zespołu elektrod membranowych (MEA) i ścieżki przepływu między warstwami separatora – czyli elementów składających się na ogniwo paliwowe – Nissan uzyskał znaczące zwiększenie gęstości mocy stosu. Obecna wartość tego parametru jest dwuipółkrotnie wyższa w porównaniu z modelem z 2005 roku i wynosi 2,5 kW na litr, co stanowi światowy rekord.

Ponadto zintegrowanie konstrukcji nośnej MEA z samym zespołem elektrod membranowych umożliwiło stabilne, jednorzędowe laminowanie ogniwa paliwowego, co przyczynia się do znacznego zmniejszenia wymiarów podzespołu – o ponad 50 procent w porównaniu z konwencjonalnymi modelami. Kolejną zmianą w stosunku do modelu z 2005 roku jest ograniczenie wykorzystania platyny i zróżnicowania części do 1/4 pierwotnego poziomu, dzięki czemu stos ogniw paliwowych nowej generacji jest sześć razy tańszy od modelu 2005.