NISSAN: ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA

Nis 1_100703_12_32

Z dniem 1 marca 2013 roku stanowisko Dyrektora Zarządzającego Nissan Sales Central & Eastern Europe obejmuje Andriej Akifiew. Zmieni on dotychczasowego szefa, Philippe Saillard.

Doświadczenia zawodowe Andrieja Akifiewa związane z Nissanem sięgają roku 1993 kiedy rozpoczął pracę w Marubeni Auto Company. W owym czasie był to dystrybutor samochodów Nissan w Rosji. Po 10 latach pracy objął stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży w przedstawicielstwie Nissan Europe w Moskwie by następnie, od 2004 roku przez 7 lat, być Dyrektorem Sprzedaży w nowoutworzonej fimie Nissan Motor Rosja.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Od kwietnia 2011 roku pracując w europejskiej centrali Nissana we Francji był odpowiedzialny za niezależne rynki, jako Dyrektor Generalny.

Andriej (lat 46) jest Rosjaninem i ma dwie córki. Od marca 2013 będzie pracował w Budapeszcie.

Nissan Sales Central & Eastern Europe powstał w lipcu 2005 z połączenia 4 rynków – Polski, Węgier, Czech i Słowacji – w jedną organizację (Regional Business Unit) z centralą w Budapeszcie.

Philippe Saillard – jego poprzednik – obejmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego regionu East (Rosja i Ukraina). Nissan osiągnął na tym terenie udział w rynku na poziomie 5,6 proc. w zeszłym roku kalendarzowym a Rosja jest największym rynkiem Nissana w Europie.