NISSANY LEAF MAGAZYNUJĄ ENERGIĘ W NIEMCZECH

TenneT – operator systemów przesyłowych, Nissan oraz firma technologiczna The Mobility House zrealizowały projekt w zakresie podłączania pojazdów do sieci elektroenergetycznej (vehicle- togrid; V2G).

Służy on racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Niemczech.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

W ramach pokazowego projektu Sinteg, jednego z niemieckich ministerstw, akumulatory z elektrycznych Nissanów LEAF zostały wykorzystane jako urządzenia magazynujące lokalnie wytwarzaną energię elektryczną, pomagając w ustabilizowaniu sieci elektroenergetycznej w godzinach szczytowego poboru.

Projekt miał na celu zademonstrowanie ważnego rozwiązania dla coraz powszechniejszego problemu na niemieckim rynku energetycznym: duża część energii jest tam tracona z powodu transportowych wąskich gardeł wynikających ze zdecentralizowanego podejścia do wprowadzania do systemu energii z odnawialnych źródeł (46 proc. w 2019 r.).

W celu wyeliminowania tych wąskich gardeł TenneT musi ograniczyć nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych na północy Niemiec, a jednocześnie zwiększyć jej wytwarzanie konwencjonalnymi i kosztownymi — zwłaszcza w godzinach szczytu — metodami na południu kraju. Zastosowane rozwiązanie polega na wykorzystaniu energii wiatrowej dostępnej w północnych Niemczech do ładowania samochodów elektrycznych w tym regionie.

Jednocześnie elektryczność z naładowanych do pełna akumulatorów LEAF-ów wraca do sieci elektroenergetycznej, co eliminuje konieczność zwiększania produkcji energii z wykorzystaniem paliw kopalnych. W systemie współdzielenia energii uwzględniono wymagania użytkowników pojazdów w zakresie mobilności i ładowania. Dzięki temu wzrosło wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przy jednoczesnym zmniejszeniu ograniczeń w korzystaniu z energii wiatrowej na północy.

Osiągnięto to bez ponoszenia wysokich kosztów i bez utraty cennej energii. Inteligentną redystrybucją steruje oprogramowanie dostarczone przez The Mobility House, czyli system zarządzania ładowaniem i energia ChargePilot, działający zgodnie z parametrami określonymi przez TenneT.

– Pilotażowy projekt pokazał, że w przyszłości możliwe będzie wykorzystanie elektromobilności do elastycznego kontrolowania zależnej od pogody produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W krótkim okresie elastyczność elektrycznej mobilności może uzupełniać rozbudowę sieci elektroenergetycznej, stając się ważnym elementem transformacji energetycznej — powiedział Tim Meyerjürgens, dyrektor zarządzający TenneT.

Technologia i sprzęt mogą być wykorzystane do znacznego ograniczenia śladu węglowego sektora energetycznego. W latach 2017– 18 regulacji wymagało ponad pięć terawatogodzin nadwyżki energii z elektrowni wiatrowych rocznie. Każda kilowatogodzina energii wyprodukowana w elektrowni wiatrowej bez konieczności ograniczania jej mocy oznacza zmniejszenie emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, o 737 gramów.

Wykorzystanie samochodów elektrycznych jako tymczasowego magazynu energii pozwoliłoby zmniejszyć emisję CO2 nawet o 8 milionów ton w 2017 i 2018 roku. Nissan już od kilku lat współpracuje z The Mobility House nad rozwiązaniami w zakresie inteligentnej integracji samochodów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną.

– Samochody elektryczne Nissana mogą być podłączane do sieci elektroenergetycznej oraz wspierać przesył i dystrybucję elektryczności. W ten sposób mogą one równoważyć i stabilizować obciążenie sieci – powiedział Francisco Carranza, dyrektor zarządzający Nissan Energy w Nissan Europe.

– Przybliżyliśmy się o kolejny krok do realizacji naszej wizji przyszłości bez CO2 i wykazaliśmy, że jest ona technicznie możliwa już dzisiaj — wyjaśnia Thomas Raffeiner, założyciel i dyrektor generalny The Mobility House.

Inteligentny system ładowania i zarządzania energią, taki jak ChargePilot firmy The Mobility House, jest niezbędny operatorom sieci, ponieważ pozwala efektywnie zintegrować małe i zdecentralizowane magazyny energii czyli akumulatory samochodów elektrycznych z systemem zarządzania siecią. Sterowanie obciążeniem i redystrybucją odbywa się lokalnie i na bieżąco — poprzez łącza z platformą technologiczną The Mobility House oraz platformą TenneT, która reguluje elastyczność w małej skali.

The Mobility House zastosował technologię, która jest już wykorzystywana w projekcie Sojuszu Renault- Nissan Alliance w Porto Santo. Madera chce być pierwszą wyspą na świecie wolną od emisji CO2. Najnowszy projekt zrealizowany wspólnie z TenneT i Nissanem dowodzi, że samochody elektryczne mogą pomóc w ustabilizowaniu sieci elektroenergetycznej, a tym samym wnieść zasadniczy wkład w proces transformacji energetycznej.

Samochody elektryczne marki Nissan są zgodne ze standardem CHAdeMO, który już umożliwia dwukierunkową wymianę energii. TenneT pracuje obecnie nad europejską platformą wspólnie z innymi operatorami systemów przesyłowych. Pozwoli ona na zintegrowanie małych i elastycznych elementów, takich jak samochody elektryczne, z systemem energetycznym w większej skali.

Jednocześnie The Mobility House, we współpracy z wieloma czołowymi producentami samochodów, wyposaża firmowe floty w system ładowania i zarządzania energią ChargePilot. Niezwłocznie po usunięciu barier regulacyjnych firmy będą mogły uzyskiwać z tego tytułu przychód, który pozwoli im użytkować park pojazdów w sposób bardziej opłacalny i bez emisji CO2.

Kluczem do bezemisyjnej przyszłości jest jak najszybsze ustanowienie politycznych ram dla inteligentnej i dwukierunkowej integracji elektrycznej mobilności z siecią elektroenergetyczną.