NOMINACJE W RENAULT POLSKA

Janusz Chodyła został mianowany Szefem Działu Reklamy w Dyrekcji Marketingu Renault Polska. Jego dotychczasowe stanowisko Dyrektora Krajów Bałtyckich w Dyrekcji Renault Polska zajął Mirosław Dąbrowski. Natomiast Teresa Wielowieyska-Sławek objęła funkcję Szefa Działu Akcji Handlowych w Dyrekcji Marketingu, zastępując tym samym Mirosława Dąbrowskiego.

Zmiany weszły w życie 1 sierpnia br.

Janusz Chodyła, urodzony 17 grudnia 1965 roku, jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Pracę w Renault Polska rozpoczął w 1991 roku, uczestnicząc w procesie tworzenia sieci sprzedaży Renault w Polsce południowo-zachodniej, a następnie odpowiadał za rozwój usług serwisowych na tym terenie. Jako Specjalista ds. Klientów Kluczowych w Dyrekcji Sprzedaży Zbiorowej i Specjalnej zajmował się sprzedażą bezpośrednią samochodów. Następnie został odpowiedzialny za koordynację pracy ekipy handlowców w Dyrekcji Sprzedaży i Sieci. W 2001 roku objął funkcję Dyrektora ds. Części Zamiennych i Usług, a w 2008 roku – Dyrektora Krajów Bałtyckich.

Mirosław Dąbrowski, urodzony 25 lutego 1967 roku, jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. Pracę w Renault Polska rozpoczął w 1993 roku jako Doradca Handlowy. Potem obejmował kolejno stanowiska: Szefa Strefy, Koordynatora Handlowego w Dyrekcji Sprzedaży i Sieci, a następnie Szefa Zakładu Renault Warszawa Puławska w Renault Retail Group. Przez ostatnie sześć lat był odpowiedzialny za akcje handlowe, program lojalnościowy My Renault oraz marketing bezpośredni w Dyrekcji Marketingu Renault Polska.