OGŁOSZONO LISTĘ TOP 50 POLSKICH DEALERÓW

Po raz piąty ogłoszono listę największych polskich grup dealerskich i dealerów samochodów TOP50. Lista została przygotowana przez firmę doradczą DCG Dealer Consulting oraz Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Podobne zestawienia są publikowane corocznie na wszystkich rozwiniętych rynkach dealerskich świata – m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech czy w Holandii.

Na podstawie list TOP50 obliczany jest przede wszystkim wskaźnik konsolidacji rynku, czyli procentowa wielkość sprzedaży 50 największych firm w stosunku do całego rynku. W Polsce, rok 2011 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym odnotowano znaczny wzrost tego wskaźnika – tym razem, o kolejne ponad 2 pkt. proc.: do 38,79 proc. W poprzednich 2 latach, w 2009 i 2010 r., wzrosty wskaźnika konsolidacji były nieco większe (odpowiednio – o 2,65 i 2,69 pkt. proc.), ale utrzymanie wzrostu konsolidacji na poziomie ponad 2 pkt. proc., trzeba uznać niewątpliwie za kontynuację dynamicznej konsolidacji rynku.

Polski wskaźnik konsolidacji jest dzisiaj jednym z najwyższych wskaźników na europejskich rynkach dealerskich. Dodatkowo, tempo wzrostu konsolidacji, jakie notujemy w Polsce, jest zupełnie wyjątkowe i zdecydowanie odrębne od tego, co dzieje się obecnie na rozwiniętych europejskich rynkach dealerskich – na przykład na rynku brytyjskim, francuskim czy niemieckim – gdzie wskaźnik konsolidacji jest stabilny lub ulega nawet w ostatnich latach niewielkiemu obniżeniu.

Powody tak szybkiej konsolidacji polskiego rynku nie uległy w ostatnim roku zmianie. Nadal, najważniejszym z nich jest ponadprzeciętna sprawność sprzedażowa największych dealerów, połączona z aktywnością w otwieraniu nowych placówek i pozyskiwaniu nowych marek. W kolejnych latach, nadal należy się spodziewać wzrostu wskaźnika, zwłaszcza w kontekście planowanych przejęć na rynku oraz pojawienia się na nim jako nowego gracza największej grupy dealerskiej Europy – Porsche Holding Salzburg. Jeśli w tym roku uda się jej zakończyć proces transakcji z firmą Magro, należącą obecnie do KPI Retail, to już ta transakcja spowoduje dalszy wzrost wskaźnika konsolidacji o około 1 pkt. proc.

Ważnym zjawiskiem, które należy odnotować, i które w sposób oczywisty będzie zwiększać stopień konsolidacji, są powstające od pewnego czasu dealerskie konsorcja, powoływane dla wspólnego prowadzenia motoryzacyjnych biznesów. Przykładem takiego działania mogą być – powołane w roku 2011 – dwa śląskie konsorcja: Zięba – MM Cars oraz Pietrzak- Keller. Dziełem innego dealerskiego konsorcjum jest także, otwarty niedawno we Wrocławiu, największy w Polsce salon marki VW – Volkswagen Centrum Wrocław.

Wyniki TOP50 powyżej średniej

Jak wiadomo, rok 2011 nie był szczególnie udany dla polskiego rynku sprzedaży aut, który zanotował spadek aż o 7,42 procenta. Przed spadkami nie uchroniły się też firmy z listy TOP 50. Odnotowało je aż 28 firm z czołowej „50”, ale i tak ogólny wynik największych dealerów był o wiele lepszy od średniej dla całego rynku, bo spadek wyniósł „tylko” 2,75 pkt. proc. w stosunku do roku 2010. Co ciekawe, spośród dealerów, którzy znaleźli się na liście TOP50, 32 miało lepszy wynik sprzedaży niż średnia dla całego rynku, i jest to dokładnie taka sama ilość jak na liście 2010. Najwyższy zanotowany wzrost – 40,1 proc. to wynik warszawskiego dealera koreańskiej marki KIA – firmy AS Motors. Najwyższe spadki sprzedaży zanotowali z kolei dealerzy Toyoty – warszawska Toyota Bielany (-32,4 proc.) oraz katowickie M.G. Centrum (-29 proc.).

Nadal rozwija się też zjawisko wielomarkowości na polskim rynku dealerskim. Wskaźnik firm wielokoncernowych wśród dealerstw z najnowszego TOP50 uległ niewielkiemu zwiększeniu – z 74 do 78 proc., a w pierwszej „10” nadal nie ma – i pewnie już nigdy nie będzie – dealera sprzedającego samochody tylko jednej marki. Pierwszy taki dealer – Grupa Auto Wimar z Warszawy, zajmująca się dystrybucją marki Skoda, na obecnej liście znajduje się na 12. miejscu, a na całej liście znajdziemy zaledwie 11 firm, które sprzedają auta wyłącznie jednego koncernu. Z kolei wśród 5 firm, które po raz pierwszy znalazły się na liście TOP50, wszystkie prowadzą sprzedaż kilku marek w jednej lub więcej lokalizacjach.

Na liście TOP50 2011 nastąpiło tylko 6 zmian – o 3 mniej niż w roku 2010 i o 6 mniej niż w roku 2009. Świadczyć to może o pogłębiającej się z roku na rok stabilizacji wśród największych polskich firm dealerskich.

Zmiany na niższych stopniach podium

Patrząc na pierwszą „10” listy, warto zwrócić uwagę, że aż 6 dealerów z TOP10 zanotowało spadki sprzedaży. Niepodważalną pozycję lidera polskiego rynku zajmuje ciągle Polska Grupa Dealerów. Jednak, po raz pierwszy od kilku lat, zanotowała ona w 2011 r. spadek sprzedaży – o 4,9 procent. Na pozostałych miejscach podium listy TOP50 nastąpiły zmiany. Po raz pierwszy w pięcioletniej historii listy TOP50, drugie miejsce straciła grupa dealerska Carservis, zepchnięta aż na 4. miejsce przez dwie grupy z Wielkopolski: Krotoski-Cichy i Bemo Motors. Grupa Krotoski-Cichy awansowała – zgodnie z przewidywaniami ekspertów – z 3. miejsca na 2., i zwiększyła swoją sprzedaż aż o 13,3 proc. – do 6250 sztuk samochodów. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z 3 przejęć, których dokonała grupa w roku 2011, kupując firmy Auto Centrum Tadeusz (VW, Skoda, Szczecin), Niedbała (Opel, Poznań) i Sobkol /Auto Unia (VW, Audi, Nadarzyn k/Warszawy). Na trzecim miejscu na liście znalazła się Grupa Bemo, z 14,6 proc. wzrostu i wynikiem łącznym 6075 sztuk sprzedanych aut.

Wśród dealerów z pierwszej „10”, najwyższy wzrost sprzedaży uzyskała warszawska grupa Pol-Mot Auto, która ze znakomitym wynikiem (+23,6 proc.) awansowała na 5. miejsce listy. Czołowa „10” jest od kilku lat nadzwyczaj stabilna. W roku 2011, w TOP10 nastąpiła tylko jedna zmiana – poza pierwsza „10” wypadła grupa Magro, co raczej nie dziwi – szczególnie w obliczu tego, że w ubiegłym roku zajmowała się ona bardziej sprzedażą własnych aktywów do KPI Retail niż sprzedażą samochodów. Do pierwszej „10” awansowała za to po raz pierwszy Grupa PTH, z siedzibą główną w Toruniu – i to pomimo spadku sprzedaży rok do roku o ponad 9 proc.

Po raz kolejny, zwiększył się również udział TOP10 w sprzedaży całego rynku. W roku 2008 udział 10 największych dealerów wynosił 12,23 proc., rok później było to 14,14 proc., w roku 2010 wskaźnik ten wzrósł do 14,55 proc., a w roku 2011 osiągnął już poziom 15,75 proc. Jest to zatem kolejne potwierdzenie – postawionej już wcześniej – tezy, że główną rolę w procesach konsolidacyjnych, które tak dynamicznie przebiegają w Polsce, odgrywa właśnie kilkunastu największych dealerów.

Podsumowując wyniki listy TOP50 2011, należy przede wszystkim powtórzyć wniosek, że trwające permanentnie zjawisko konsolidacji rynku powodowane jest w równym stopniu fuzjami i przejęciami, jak i zdecydowanie lepszymi od przeciętnej rynkowej wynikami osiąganymi przez największych dealerów. Przy analizie listy z roku 2010 przewidywaliśmy, że sprzedaż 50 pierwszych dealerów na rynku, który liczy w Polsce około 1 tys. firm, może w ciągu 2-3 lat przekroczyć wskaźnik 40 proc. całości rynku. Wygląda na to, że granica ta zostanie osiągnięta już w roku 2012.

LISTA TOP 10

1. Polska Grupa Dealerów – 11729 sprzedanych aut;
2. Grupa Krotoski – Cichy – 6250;
3. Grupa BEMO Motors – 6075;
4. Carservis S.A. – 5770;
5. Pol – Mot Auto – 4893;
6. KPI Retail – 4526;
7. Carsed – 4244;
8. Sobiesław Zasada S.A. – 3799;
9. Inter Auto – 3610;
10. Grupa PTH (Polmozbyt Toruń Holding) – 3471.

NAJWIĘKSZYCH SALONÓW PRODUCENCKICH W POLSCE 2011

1. Citroen Polska Salon Firmowy – 3267;
2. Renault Retail Group – 2986;
3. Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland – 2925;
4. Peugeot Polska Salon Firmowy – 2048.

Źródło: http://dealerconsulting.pl/