OPEL I VAUXHALL DOŁĄCZAJĄ DO GRUPY PSA

opel-psa1

Grupa PSA finalizuje zapowiedziany 6 marca 2017 r. zakup spółek Opel i Vauxhall należących do GM. W nowym składzie będzie to drugi pod względem wielkości producent samochodów w Europie z 17-procentowym udziałem w rynku w pierwszym półroczu 2017 roku.

Michael Lohscheller, prezes grupy Opel/ Vauxhall w ciągu 100 dni przedstawi opracowany plan strategiczny przy wsparciu Grupy PSA.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Przejęcie spółek i oferta pięciu uzupełniających się i dobrze pozycjonowanych marek samochodów umocni Grupę PSA na najważniejszych rynkach europejskich. Stworzy również doskonałe podwaliny pod rozwój Grupy na rynkach pozaeuropejskich.

Opel i Vauxhall już dziś podjęły pracę nad planem strategicznym przy wsparciu Grupy PSA. Celem planu jest przywrócenie dobrej kondycji ekonomicznej przejętych spółek. Przy wdrażaniu nowego planu zostanie wykorzystany efekt synergii uzyskany dzięki włączeniu nowych spółek. Jest on szacowany docelowo na blisko 1,7 mld euro rocznie.

Finalizacja przejęcia stanowi ważny etap w rozwoju Grupy PSA. Było to możliwe dzięki wysokiej mobilizacji zespołu zaangażowanego w operację. Rada Nadzorcza pragnie podziękować w szczególności Carlosowi Tavaresowi, prezesowi zarządu i Jeanowi Baptiste’owi de Chatillonowi, dyrektorowi finansowemu, którzy odegrali kluczową rolę w tej transakcji.

Ze względu na realizację celów Grupy PSA, Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć obydwu członkom zarządu misję wsparcia przywrócenia dobrej kondycji Opla na warunkach, które zostaną określone w późniejszym terminie.

Równolegle do tej operacji realizowany jest projekt przejęcia europejskiej działalności GM Financial. Ze względu na konieczność uzyskania zgody ze strony wielu instancji określonych w obowiązujących przepisach, projekt zostanie sfinalizowany w drugim półroczu 2017.

Carlos Tavares, prezes zarządu Grupy PSA: Wraz z Oplem i Vauxhallem wchodzimy dziś w nową fazę rozwoju Grupy PSA. Projekt ten stał się rzeczywistością w ciągu zaledwie kilku miesięcy dzięki świetnej pracy całego zespołu, za co pragnę wszystkim gorąco podziękować. Wykorzystamy szansę na wzajemne wzmocnienie i pozyskanie nowych Klientów dzięki wdrożeniu przez Opla i Vauxhalla planu przywrócenia wysokiej efektywności. Jednocześnie priorytetem dla naszych pracowników pozostaje realizacja planu Push to Pass. Musimy się skupić na osiągnięciu wyznaczonych w nim celów. Jesteśmy przekonani, że strategie te zapewnią odpowiednia dynamikę rozwoju z korzyścią dla naszych klientów i naszych pracowników.

Michael Lohscheller, dyrektor generalny Opel Automobile GmbH: To historyczna data. Jesteśmy dumni z dołączenia do Grupy PSA. Otwieramy właśnie nowy rozdział w naszej historii po 88 latach z General Motors. Nadal będziemy udostępniać niemiecką technologię szerokiemu gronu klientów. Łącząc nasze atuty, sprawimy, że Opel i Vauxhall staną się rentownymi i samofinansującymi się przedsiębiorstwami. Wyznaczyliśmy sobie jasny cel przywrócenia rentowności do 2020 roku. Jesteśmy gotowi do podjęcia prac nad planem przy wsparciu PSA oraz oczywiście z udziałem naszych partnerów z rady zakładowej i związków zawodowych. Mam przyjemność poinformować, że do zarządu wchodzą cztery nowe osoby: Christian Müller, Rémi Girardon, Philippe de Rovira i Michelle Wen. Cieszę się, że będą mógł współpracować z nowymi osobami, które wzmocnią potencjał zespołu zarządzającego firmą. Dziękujemy Katherine Worthen, Williamowi F. Bertagniemu i Philipowi Kienle’owi za ich dotychczasową pracę w firmie Opel i życzymy im dalszych sukcesów na nowym etapie ich kariery w General Motors.