OSRAM: PIKNIK – CZYLI EDUKACJA NA KÓŁKACH

Osram_63a040b

Jak bezpiecznie poruszać się na rowerze? Dlaczego warto pamiętać o odblaskach? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z bezpieczeństwem dzieci na drodze mogli poznać uczestnicy VI edycji pikniku edukacyjnego „Bezpiecznie na rowerze”, który odbył się w Nowym Dworze Mazowieckim.

Akademia Bezpieczeństwa firmy OSRAM wspólnie z Komendą Powiatową Policji już po raz kolejny wsparła tę ważną inicjatywę.


Zobacz także:
BEZPIECZEŃSTWO


Akcja edukacyjna „Bezpiecznie na rowerze”, skierowana głównie do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

– Nadrzędnym celem akcji jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego poprzez popularyzację przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Ważne jest uświadomienie dzieciom, że bardzo dobra znajomość przepisów i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy mają ogromny wpływ zarówno na nasze zdrowie i życie, jak i innych uczestników ruchu – wyjaśnia Jerzy Kowalik, dyrektor szkoły będącej organizatorem tego przedsięwzięcia.

Imprezie towarzyszyły liczne pokazy i konkursy związane z nauką o ruchu drogowym, udzielaniem pierwszej pomocy. W akcję zaangażowały się m.in. Wojewódzka i Powiatowa Komenda Policji, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska i WOPR. Podczas pikniku nie mogło zabraknąć tematu związanego z widocznością rowerzystów na drodze.

– Liczba wypadków z udziałem rowerzystów jest bardzo duża – w roku 2012 na polskich drogach miało miejsce prawie 4 700 takich wypadków. Ich przyczyną jest najczęściej nieprzestrzeganie prawidłowych zasad ruchu drogowego, ale również brak odpowiedniego oświetlenia dróg i poboczy, czy słabe oznakowanie i widoczność poruszających się po drodze rowerzystów. W ramach Akademii Bezpieczeństwa staramy się edukować uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów, jak ważne jest używanie odblasków – to pierwszy krok do tego, aby poprawili swoje bezpieczeństwo – tłumaczy Janusz Mitko, dyrektor ds. marketingu i strategii sprzedaży w firmie OSRAM.

Dlatego firma OSRAM wraz z Policją zorganizowały podczas pikniku w Nowym Dworze Mazowieckim „lekcję bezpieczeństwa”, podczas której zwrócono szczególną uwagę na zasady bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze oraz dobrą widoczność uczestników ruchu. Firma OSRAM ufundowała również nagrody w konkursach dla uczniów i nauczycieli, a wśród nich znalazły się m.in. tuby edukacyjne, które mogą być ciekawym uzupełnieniem lekcji na temat bezpieczeństwa.

A oto krótki wywiad z Jerzym Kowalikiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim:

* To już kolejna, szósta edycja akcji edukacyjnej organizowanej przez Państwa szkołę. Czy uważa Pan, że takie akcje są potrzebne?
– Takie przedsięwzięcia są potrzebne z kilku powodów. Przede wszystkim podnoszą poziom bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ale również są okazją do zintegrowania środowiska lokalnego, do wspólnego spotkania dzieci, rodziców, mieszkańców miasta. Corocznie w organizację imprezy angażują się rozmaite firmy, instytucje, osoby prywatne. Ściśle współpracujemy z Komendą Wojewódzką Policji – Wydziałem Ruchu Drogowego, z Komendą Powiatową Policji, ze Strażą Miejską, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną. Organizatorem akcji jest – obok naszej szkoły – Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki, ale włącza się w nią także mnóstwo lokalnych firm. To świadczy o zainteresowaniu przedsięwzięciem, ale także o tym, że na tego rodzaju imprezy jest zapotrzebowanie.

* Czy dzieci chętnie uczestniczą w akcji? Co jest dla nich największą atrakcją?
– Sam festyn „Bezpiecznie na rowerze” jest tak naprawdę ukoronowaniem działań, które rozpoczynają się znacznie wcześniej, w szkołach, gdy nauczyciele przygotowują uczniów do bycia aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego. Uczniowie klas czwartych przymierzają się do uzyskania pierwszego w życiu „prawa jazdy”, czyli karty rowerowej i na zajęciach uczą się, jak bezpiecznie poruszać się w drodze do szkoły i ze szkoły, jak prawidłowo uczestniczyć w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta. Chęć zdobycia karty rowerowej jest dla dzieci sporą motywacją, a dodatkową zachętą do udziału w imprezie są na pewno atrakcyjne nagrody, które zawdzięczamy sponsorom. Nie narzekamy na frekwencję, impreza cieszy się dużym zainteresowaniem.

* Czy edukacja związana z bezpieczeństwem dzieci na drodze powinna być stałym elementem programu nauczania w szkołach?
– Oczywiście, że tak. Jest to stały element programów wychowawczych i profilaktyki w naszej szkole. Statystyki wypadków drogowych są bezlitosne i pokazują, że zbyt często ofiarami są dzieci. Edukacja dotycząca bezpieczeństwa na drodze, a także uświadamianie dzieciom zagrożeń, wynikających z bycia uczestnikiem ruchu drogowego są absolutną koniecznością.