PDBD: KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH W DEBACIE

Wypadki drogowe pochłaniają rocznie ponad 4000 ofiar śmiertelnych oraz ok. 50 000 rannych. Koszty wypadków drogowych w Polsce szacuje się nawet na 30 mld złotych rocznie!

W debacie „Koszty wypadków drogowych” zorganizowanej przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współpracy z biurem Banku Światowego w Polsce wzięło udział szereg przedstawicieli instytucji państwowych, rządu i ekspertów, wśród nich m.in.: Beata Bublewicz (poseł na Sejm RP Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Beata Małecka-Libera (poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia), Michał Szczerba (poseł na Sejm RP Wiceprzewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. BRD), Paulina Miśkiewicz (Światowa Organizacja Zdrowia), Agata Jaździk – Osmólska (Zakład Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów), Zbigniew Teter (Narodowy Fundusz Zdrowia), dr Krzysztof Kuszewski, (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH), Tomasz Tarkowski (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), Małgorzata Mokrzańska (JASPERS Regional Office) oraz Maciej Mosiej (Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).

– Poza oczywistymi kosztami społecznymi i moralnymi, niemożliwymi do wycenienia, stanowią one także poważne obciążenie dla finansów państwa. Do tej kwoty zalicza się m.in. koszty ponoszone przez sektor ochrony zdrowia czyli ratownictwo, hospitalizację, rehabilitację oraz wydatki z systemu ubezpieczeń społecznych, np. zasiłki chorobowe i renty – powiedział prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego Bartłomiej Morzycki.

Wyraził równocześnie nadzieję, że wyliczenie kosztów wypadków dla gospodarki będzie impulsem dla władz, aby podjąć kolejne działania w zakresie podniesienia bezpieczeństwa na drogach.

Z wyliczeń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że koszt wypadków drogowych rocznie w Polsce wynosi ok. 4 mld euro. Paulina Miśkiewicz z biura WHO podkreśliła, że wydatki na bezpieczeństwo drogowe są niższe niż koszty samych wypadków a wypadki stanowią stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi!! Zaznaczyła, że w związku z tym prewencję wypadków drogowych można traktować jako działanie na rzecz zdrowia publicznego.

– Inwestowanie w poprawę bezpieczeństwa drogowego bardzo się opłaca, ponieważ zmniejsza koszty społeczne i moralne, a także koszty dla budżetu państwa – stwierdził Radek Czapski z Banku Światowego.

Przedstawiciel Banku Światowego pokazał wyliczenia, z których wynika, że roczny koszt śmiertelnych wypadków w Polsce to 11 mld zł, zaś koszt wszystkich wypadków drogowych to od ok. 27 do 34 mld zł.

Agata Jaździk-Osmólska z Zakładu Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przyznała, że Polska na tle UE ma najgorszy wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych. Według wyliczeń Instytutu koszt wypadków drogowych w Polsce to rocznie ok. 18 mld zł.

– Przygotowanie dokładnych wyliczeń jest bardzo trudne z powodu braku dostępu do pełnych danych i statystyk. Szacowanie kosztów wypadków drogowych to niekonwencjonalny środek na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedziała Jaździk-Osmólska.

Tomasz Tarkowski, członek zarządu PZU SA przyznał, że w zeszłym roku ubezpieczyciele wypłacili ponad 9 miliardów złotych do zaspokojenia roszczeń 1,9 mln zdarzeń drogowych.

– Koszty leczenia ofiar wypadków drogowych szacowane na 2012 rok przez NFZ to ok. 3 miliardy złotych – powiedział wiceprezes NFZ Zbigniew Teter.

Poseł Małecka-Libera wyraziła nadzieję na wspólne działania Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Transportu i rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa drogowego pod kątem legislacyjnym, co jej zdaniem będzie dużo łatwiejsze niż podczas wszelkich konferencji organizowanych w tej tematyce.

Fot.: PdBRD