PEUGEOT – CITROEN POLSKA: ZOSTANĄ PODJĘTE DZIAŁANIA

partne1

Otrzymaliśmy oficjalny komunikat przesłany nam przez firmy Peugeot Polska i Citroen Polska. Oto jego treść:

Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Citroen Polska Sp. z o.o. informują, iż z komunikatu prasowego Prokuratury Rejonowej w Przemyślu wydanego w dniu 19 listopada 2014 r., wynika, że w ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła u dealerów marki Peugeot i Citroen szereg działań operacyjnych oraz dokonała aresztowań, w ramach prowadzonego śledztwa w sprawie domniemanych czynów zabronionych w związku z obrotem pojazdami z Polski do innych krajów europejskich, niezgodnie z warunkami umowy dystrybucji nowych pojazdów.

Jeżeli wymienione w komunikacie fakty zostaną w toku dalszego postępowania potwierdzone, będziemy mieli wówczas do czynienia z poważnym oszustwem na szkodę nie tylko Peugeot Polska i Citroen Polska, ale również całej sieci Peugeot i Citroen w innych krajach europejskich.

Wobec powyższego, Peugeot Polska Sp. z o.o. i Citroen Polska Sp. z o.o. informują, iż podejmą wszelkie niezbędne środki zarówno wobec odpowiedzialnych dealerów jak i innych współpracujących z nimi osób.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Przemyślu:

W trwającym od maja 2013 r. śledztwie Prokuratury Okręgowej w Przemyślu w sprawie podejrzenia nielegalnego wystawiania faktur na zakup samochodów, funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury ABW zatrzymali na polecenie prokuratora 18 listopada 2014 r. 11 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej.

Celem działalności grupy było doprowadzenie polskiego przedstawiciela producenta pojazdów marki Citroen i Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości przez wprowadzenie w błąd, co do realizacji warunków umów o autoryzowanej dystrybucji pojazdów oraz działanie na szkodę Skarbu Państwa poprzez wystawianie nierzetelnych faktur VAT w związku z fikcyjnym obrotem pojazdami, co łączyło się z wyłudzaniem należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz wyłudzaniem poświadczeń nieprawdy w wydziałach komunikacji.

Jak ustalono w oparciu o zabezpieczone dokumenty, grupa przestępcza wyłudziła niezasadne ulgi przysługujące dealerom, w przypadku sprzedaży na polskim rynku tzw. klientom flotowym około 300 pojazdów.

Zatrzymanymi w sprawie są osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uczestniczyły w fikcyjnym obrocie fakturami, w których figurowały jako nabywcy nowych pojazdów, a następnie rejestrowały je w wydziałach komunikacji, by w tym samym czasie dokonać fikcyjnej odsprzedaży innym podmiotom. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocnictwo w oszustwie na szkodę polskich przedstawicielstw producentów samochodów i zarzut wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w związku z rejestracją pojazdów w wydziałach komunikacji oraz wystawiania fikcyjnych faktur poświadczających odsprzedaż pojazdów kolejnym podmiotom.

Wśród zatrzymanych jest – były już – przedstawiciel dealera Citroena i Peugeota w Rzeszowie Dariusz K., któremu zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, z którego uczynił sobie stałe źródło dochodu, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy oraz zarzut sprawstwa kierowniczego do wyłudzeń poświadczenia nieprawdy w związku z rejestracją pojazdów.

W wyniku procederu trwającego ponad 2 lata grupa przestępcza osiągnęła korzyść majątkową w kwocie ponad 3 mln 700 zł.

Część podejrzanych w złożonych wyjaśnieniach opisała swój udział w obrocie pojazdami, potwierdzając ich fikcyjny charakter. Dariusz K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wobec niego skierowany zostanie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 5 000 do 50 000 tyś. zł i w jednym przypadku dozór Policji.

Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.