PEUGEOT POLSKA NAGRODZONY ZA PRAKTYKI B2B

W Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja B2B, Peugeot Professional International (PGPI), podczas której zostały wybrane najlepsze praktyki B2B w 2011 roku. Spośród 50 praktyk przedstawionych przez dyrektorów sprzedaży do firm z poszczególnych filii Peugeot na całym świecie, PGPI nominowało 18 krajów.

Nominacje przyznano w następujących dziedzinach: kluczowi klienci i firmy leasingowe, samochody dostawcze, pojazdy elektryczne, usługi i finanse B2B, rozwój biznesu B2B oraz marketing B2B.

Nagroda „Best Practice B2B” w roku została jednogłośnie przyznana firmie Peugeot Polska za program szkoleń z zakresu samochodów dostawczych i adaptowanych, dedykowany handlowcom flotowym. Nagrodę z rąk Dyrektora PGPI, Pierre’a Garnier (jak zapewne niektórzy pamiętają – byłego Prezesa Peugeot Polska!), odebrał Grzegorz Sokalski, Dyrektor sprzedaży B2B Peugeot Polska.

Wyróżnione szkolenie organizowane jest co dwa lata przez Peugeot Polska z udziałem partnerów reprezentujących firmy adaptacyjne. Tematem przewodnim tegorocznego szkolenia, w którym wzięło udział ponad 70 handlowców flotowych, były zagadnienia związane z optymalizacją procesu sprzedaży w aspekcie jak najlepszego dostosowania oferty do potrzeb klienta. Osobą odpowiedzialną za cały cykl szkoleniowy była Zofia Siołkowska – Szef Produktu Samochodów Dostawczych w Peugeot Polska.

Zakres szkoleń obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W specjalnie zorganizowanych warsztatach handlowcy mieli do dyspozycji 33 pojazdy, które zostały skonstruowane na potrzeby szkoleniowe przez 28 firm adaptacyjnych.

Pierre Garnier, Dyrektor PGPI: Cały zespół B2B był jednomyślny przyznając nagrodę w kategorii „samochody dostawcze” firmie Peugeot Polska. Wyróżnienie to powinno stanowić inspirację dla innych krajów i tym samym przyczynić się do wzrostu sprzedaży pojazdów tego segmentu.

Grzegorz Sokalski, Dyrektor B2B Peugeot Polska: Profesjonalizm ekip handlowych w zakresie pojazdów adaptowanych odegrał istotną rolę we wzroście sprzedaży Peugeot Polska. Udział w rynku samochodów dostawczych wzrósł z 8,9 w 2009 do 10,2 proc. w 2010 i aż 11,6 proc. na koniec listopada 2011 r., co plasuje naszą markę na podium w Polsce. Pojazdy adaptowane stanowią 28 proc. sprzedaży samochodów dostawczych sprzedawanych przez sieć dealerską w Polsce. Na podkreślenie zasługuje również cieszący się wielkim powodzeniem „Peugeot Professional Tour”. Ta organizowana corocznie w kilkunastu miastach Polski ekspozycja ma na celu zapoznanie jak największego grona klientów, głównie małych i średnich firm, z bogatą ofertą samochodów dostawczych i adaptowanych.