PLANY ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA PRZEJAZDY AUTOSTRADAMI

Decyzję o przedłużeniu zwolnienia samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym z opłat za przejazdy autostradami podjęła Niemiecka komisja parlamentarna ds. transportu.

Plany wydłużenia nieodpłatnych przejazdów potwierdził Karl Holmeier, członek komisji i deputowany niemieckiego parlamentu.


Zobacz także:

ECO

UŻYTKOWE


 

Jeżeli zgodnie z oczekiwaniami projekt zostanie zatwierdzony przez niemiecki Parlament i Radę Federalną, pojazdy o masie powyżej 7,5 tony zasilane CNG i LNG będą zwolnione z opłat za przejazdy autostradami do 31 grudnia 2023 r.

Wydłużenie zwolnienia będzie korzystne dla przewoźników eksploatujących w swoich flotach samochody ciężarowe Iveco Natural Power (Stralis NP, S-WAY NP i X-WAY NP) – zarówno na trasach wewnętrznych w Niemczech, jak i na trasach międzynarodowych z uwagi na centralne położenie na przecięciu głównych europejskich korytarzy dalekobieżnych.

Zwolnienie z opłat za przejazdy autostradami dodatkowo obniży całkowity koszt posiadania i użytkowania samochodów, podnosząc korzyści finansowe i poprawiając zwrot z inwestycji w takie pojazdy. Wraz z rozwojem sieci dystrybucji gazu ziemnego przyspieszy to przejście na czystą i znacznie cichszą technologię.

Iveco od ponad 20 lat stosuje w pojazdach technologie gazu ziemnego i obecnie oferuje pełną gamę samochodów zasilanych gazem ziemnym. Sieć dealerów obsługuje ponad 7000 pojazdów zasilanych LNG sprzedanych w całej Europie.

Obecnie sieć dystrybucji gazu ziemnego obejmuje już główne korytarze transportowe w Europie, a jej rozwój nabiera tempa. Liczba stacji LNG powinna wzrosnąć z 249 w 2019 roku do ponad 450 w 2022 roku. Infrastruktura będzie dalej się rozwijać, ponieważ Rząd Federalny Niemiec skupia się na gazie ziemnym jako kluczowym elemencie strategii osiągnięcia celów klimatycznych.

Poza granicami Niemiec kolejny sygnał na rzecz przyjęcia technologii gazu ziemnego w transporcie pochodzi z Austrii, która wprowadziła odstępstwo dla samochodów ciężarowych napędzanych LNG od odcinkowego zakazu jazdy w Tyrolu. Zmiana zasad opodatkowania gazu ziemnego, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r., klasyfikuje obecnie LNG jako substytut gazu, który nie podlega podatkowi od paliw kopalnych.