POLACY NIE CHCĄ KUPOWAĆ POLIS AUTOCASCO Z POWODU CENY

Kia-Trail11

Z tegorocznej edycji badania „Polacy o ubezpieczeniach”, dowiadujemy się, że zaledwie 32 procent respondentów zdecydowało się na wyposażenie swojego pojazdu w polisę autocasco.

Mimo znacznej poprawy materialnej polskich gospodarstw domowych, właściciele nadal nie chcą kupować ubezpieczenia AC.


Zobacz relacje:

ROZMAITOŚCI


 

Głównym powodem, w dalszym ciągu, jest jego zbyt wysoka cena – takiego zdania jest aż 62 proc. wszystkich ankietowanych. W ubiegłym miesiącu średnia stawka za ubezpieczenie autocasco w Polsce wynosiła 806 zł. Dla porównania, średnia cena obowiązkowej polisy komunikacyjnej to 582 zł. Większość z ankietowanych nie zdecydowała się na zakup nieobowiązkowego ubezpieczenia AC z powodu zbyt wysokich kosztów ubezpieczenia (62 proc.).

Kolejnym z powodów, który został wskazany przez respondentów było posiadanie starszego pojazdu, który nie jest objęty polisą autocasco (48 proc.), a także to, że takowe ubezpieczenie nie jest obowiązkowe (24 proc.).

– Choć większość naszych badanych zadeklarowała, że nie posiada AC, to znalazły się osoby, dla których wykupienie takiej polisy było istotne. Najczęściej są to posiadacze nowych aut, które mają mniej niż 5 lat. W przypadku kierowców posiadających auta w wieku od 5 do 10 lat, występowanie dodatkowego ubezpieczenia jest znacznie rzadsze. Jedną z głównych przyczyn, które decydowały o zakupie autocasco było poczucie pewności, że w razie wypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie i będziemy mogli naprawić pojazd. Nie bez znaczenia była także obawa przed kradzieżą auta, zniszczeniami wywołanymi m.in. przez warunki pogodowe czy uszkodzeniami powstałymi nie z naszej winy jak np. zarysowania karoserii przez wandala – informuje Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Najważniejszymi czynnikami, jakie są brane pod uwagę podczas kupna autocasco przez naszych respondentów, są: zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz sama cena polisy. Na następnych miejscach, nasi ankietowani plasują wysokość udziału własnego przy likwidacji szkody oraz zakres wyłączenia odpowiedzialności TU w określonych przypadkach losowych. Czynnikiem stosunkowo najmniej istotnym jest wysokość franszyzy integralnej.

– Wśród respondentów posiadających ubezpieczenie AC, zdecydowana większość, bo aż 71 proc., posiada inne dodatkowe ubezpieczenia. Najpopularniejsze z nich to ubezpieczenie NNW oraz assistance. Klienci rzadziej posiadają ubezpieczenia szyb czy inne nieobowiązkowe polisy – komentuje ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Ankietowani, którzy nie zdecydowali się na żaden dodatek do obowiązkowego OC uważają, że inne dodatki są zbędne, ich koszty są zbyt wysokie lub nie zostali poinformowani o możliwości dokupienia polis do podstawowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Spośród osób, które zadeklarowały, że kupiły autocasco, 45 proc. skorzystało już z likwidacji szkody.

Większość z nich dotyczyła uszkodzenia powstałego z winy innego kierowcy. Drugą najczęstszą przyczyną likwidacji szkód jest stłuczka bądź wypadek z winy badanego. Znacznie rzadziej pojawiły się powody dotyczące kradzieży, czy też uszkodzeń powstałych w wyniku czynników pogodowych.