POLICJA: UEFA EURO 2012 – OPERACJE DROGÓWKI

Nad zapewnieniem porządku w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 czuwają policjanci z różnych służb. To największa operacja pod względem sportowym i logistycznym, a zarazem największa operacja policyjna, jaka miała miejsce w Polsce.

Głównym ośrodkiem koordynacji działań policyjnych w czasie turnieju jest Policyjne Centrum Dowodzenia. To tutaj podejmowane są kluczowe decyzje i wymieniane informacje o prowadzonych w całym kraju policyjnych działaniach związanych z mistrzostwami. Centrum pracuje całodobowo, obsługiwane jest przez 229 policjantów i pracowników policji, a także 23 funkcjonariuszy z krajów biorących udział w mistrzostwach. Pracują w nim też policjanci Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, którzy koordynują działania „drogówki” w kraju.

Jednak najbardziej dynamiczne sytuacje związane z pracą Policji miały miejsce na ulicach miast, gdzie odbywały się rozgrywki tj. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Policja ruchu drogowego miała tu pełne ręce roboty. Między innymi eskortowała (i będzie jeszcze eskortować) reprezentacje piłkarskie, a także VIP-ów tj. przedstawicieli rządów innych krajów, gości UEFA oraz sędziów turnieju.

W ramach tych operacji „drogówka” realizowała około 20 eskort na dobę. Duża ilość eskort wykonywana jest także dlatego, że drużyny, które grają na Ukrainie nocują i trenują w Polsce – tylko 3 drużyny mają noclegi na Ukrainie. Bardzo często eskorty odbywają się w nocy z uwagi na późne godziny powrotów reprezentacji piłkarskich do centrów pobytowych drogą lotniczą.

Praca policjantów ruchu drogowego to także zagwarantowanie bezpieczeństwa i porządku na trasach dojazdowych do miast gospodarzy oraz na głównych ciągach komunikacyjnych w kraju, którymi podróżują polscy i „międzynarodowi” kibice. Mecze turniejowe rozgrywane były na terenie czterech miast ale np. kibice duńscy nocowali w województwie podkarpackim więc potrzebne były siły do zabezpieczenia ich przejazdów na trasie Polska – Ukraina, podobna sytuacja ma miejsce w województwie lubelskim, które jest najbardziej obciążone ruchem kołowym pomiędzy Polską a Ukrainą.

W miastach rozgrywek piłkarskich nastąpiła zmiana organizacji ruchu. To duże wyzwanie dla policji drogowej, która pilnuje, aby mieszkańcy i przyjeżdżający kibice respektowali tymczasowe rozwiązania.

W dniach „meczowych” w działania związane z EURO 2012 zaangażowanych było od 4000 do 5000 policjantów ruchu drogowego. Teraz jeszcze czeka nas mecz półfinałowy w Warszawie, ale też zabezpieczenie dojazdów na dwa spotkania na Ukrainie. Wszystkie cztery zespoły, które pozostały w rozgrywkach mieszkają w Polsce.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas Mistrzostw w Piłce Nożnej Euro 2012 w porównaniu do tego samego okresu roku 2011 znacząco się poprawił.

Statystyka wypadkowa w okresie 7-19.2012 w porównaniu do roku 2011
(wypadki – zabici – ranni – nietrzeźwi)
* 2011: 1724 – 171 – 2080 – 7393;
* 2012: 1216 – 100 – 1470 – 6552;
* spadek (w proc.): 29,50 – 41,50 – 9,30 – 11,30.

Źródło i zdjęcia: policja.pl