PRAWO JAZDY 2013: USTAWA NADAL KONTROWERSYJNA

Zmiany w przebiegu egzaminu na prawo jazdy zawsze budzą niepokój wśród kierowców. Tą informacją najbardziej zainteresowani są Ci, którzy planują podejść do egzaminu w najbliższym czasie, ale z zaciekawieniem śledzą ją również długoletni kierowcy. Porównanie i ocena w stosunku do lat poprzednich jest nieunikniona.

Z roku na rok egzamin na prawo jazdy jest coraz nowocześniejszy i bardziej skomplikowany. Kilka lat temu do przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu, czyli testu znajomości przepisów drogowych oraz poruszania się w ruchu ulicznym wprowadzono komputery. To była swoista rewolucja dla tych, którzy zdecydowali się podejść do egzaminu nie mając nawet komputera w domu i całkiem normalna sprawa dla młodych, dla których świat informatyki jest znany już od najmłodszych lat.

Komputeryzacja egzaminów pozwoliła na szybsze i sprawniejsze przeprowadzenie części teoretycznej ze względu na organizację.


Zobacz także:
PRAWO JAZDY 2012 – KONTROWERSYJNA USTAWA
WIĘCEJ O BEZPIECZEŃSTWIE


Czas na dalsze zmiany. Tym razem pod względem przygotowania teoretycznego kandydatów. Będzie liczyć się doskonałe przygotowanie merytoryczne, spontaniczność, szybkość podejmowania decyzji, a przede wszystkim odpowiedzialność za nie.

Każdy może sam ocenić zbliżające się zmiany.

Co się zmieni 19 stycznia 2013 roku?

Drastycznie wzrośnie ilość pytań. Jest to wzrost prawie 10-cio krotny! Zamiast zestawu ok. 300 pytań, które występują w zestawach egzaminacyjnych do tej pory, pojawi się ich ponad 3000, choć niektórzy mówią że górna granica może sięgnąć nawet 5000. Pytania mają nie być jawne, a ich liczba i treść może ciągle się zmieniać. Uniemożliwi to uczenie się pytań na pamięć, natomiast zmusi do dokładnego i wnikliwego analizowania przepisów oraz sytuacji drogowych.

Do tej pory kandydat otrzymywał test zawierający 18 pytań, które musiał rozwiązać w ciągu 25 minut. Planowane jest zwiększenie liczby pytań do 30, które będą się dzieliły na dwie grupy: pierwsza to 20 pytań z bazy wspólnej, natomiast druga to 10 pytań specjalistycznych. Pytania w teście będą w postaci filmów video oraz standardowych pytań wyboru (a/b/c). Nowością będzie to, że będą miały formę jednokrotnego wyboru oraz będzie tylko jedna szansa na odpowiedź. Pytania będzie można przeczytać tylko raz gdyż nie będzie możliwości do nich powrócić ani zmieniać danej wcześniej odpowiedzi. Czas 25 min na napisanie egzaminu skróci się o około połowę. Na pytania wyboru (a/b/c) będzie przewidziane 30 sekund, ale dla pytań video – tylko 10 sekund.

Udzielanie odpowiedzi na pytanie testowe ma przypominać sytuację na drodze – decyzję trzeba podjąć bardzo szybko mając na uwadze nieodwracalne konsekwencje.

Świeżo upieczony kierowca

Ci, którzy zdobędą prawo jazdy – będą musieli stosować się do kilku zasad:

– obowiązany będzie posiadać na przedniej i tylnej szybie samochodu znaczek „zielonego listka” informujący innych kierowców „Jestem tu nowy” przez okres 8 miesięcy.;
– prędkość maksymalna na terenie zabudowanym to 50 km/h (nawet nocą), a poza nim 80 km/h. Na trasach ekspresowych i autostradach maksymalna prędkość to 100 km/h.;

– przewidziany jest również dodatkowy 3 godzinny kurs doszkalający w ekstremalnych warunkach na płycie poślizgowej w ośrodku doskonalenia techniki jazdy obejmujący godzinna praktykę na płycie i dwugodzinny wykład. Taki kurs będzie musiał się odbyć między 4 a 8 miesiącem od otrzymania prawa jazdy;

– przez okres ośmiu miesięcy kierowca nie będzie mógł wykonywać pracy zarobkowej w charakterze kierowcy ani prowadzić działalności gospodarczej która polega na kierowaniu samochodem.

– dwuletnia karencja to dwa lata próby: dwa wykroczenia w tym czasie oznaczać będą skierowanie na kurs reedukacyjny i badania psychologiczne.; trzy wykroczenia to ponowny egzamin na prawo jazdy.

Trudności będą mieli również fani jednośladów. Limit wieku by przystąpić do egzaminu na prawo jazdy na kategorię motorową „A” zwiększy się do 24 lat.

Aby „zdobyć” prawo jazdy kategorii A na motor należy najpierw uzyskać prawo jazdy kategorii A1 (od 16 lat)-do 11kW lub A2 (od 18 lat)- do 35 kW. Po dwóch latach można ubiegać się o prawo jazdy kat. A2 z A1 bądź A z A2 pod warunkiem uzyskania odpowiedniego wieku. Nowa kategoria AM zastąpi kartę motorowerową i będzie ona uprawniać do poruszania się motorowerem oraz lekkim pojazdem czterokołowym. Prawo Jazdy kategorii AM będzie można uzyskać w wieku 14 lat, a nie jak dotychczas gdy kartę motorowerową w wieku 13.

Punkty karne za wykroczenia? Teraz łatwiej się ich pozbędziemy. W zamian kursu zmniejszającego ilość punktów wprowadza się kurs reedukacyjny. Jest on przeznaczony dla kierowców, którzy zebrali komplet 24 punktów karnych, który zeruje konto punktowe. W takim kursie można uczestniczyć tylko raz w roku, a zebranie kolejnego kompletu 24 punktów spowoduje utratę prawa jazdy.

Od lutego wchodzi również przepis terminowości prawa jazdy na wszystkie kategorie. Piętnastoletni czas posiądą kategorie: AM/A1/A2/A/B/B1/B+E, natomiast pozostałe to pięć lat.

Zmiany w przepisach regulujących warunki egzaminu na prawo jazdy jak i nowych przepisów wynikających z tych zmian budzi wiele pytań i kontrowersji. Dotyczą one szczególnie przepisów związanych z zachowaniem nowych kierowców na drodze.

Sporo zastrzeżeń mają – co wynika z moich rozmów z różnymi fachowcami – nie tylko teoretycy, ale i praktycy (konstytucjonaliści, instruktorzy, policjanci, specjaliści BRD). Wydaje się, że sejmowi legislatorzy nie do końca konfrontowali swoje pomysły z ekspertami, zasłaniając się unijnymi doktrynami…

Zielony listek – czy ma być przyklejany za każdym razem, gdy kierowca zmienia samochód? Czy jeśli rodzina posiada tylko jeden samochód, a pięciu kierowców to listek ma być naklejany i odklejany za każdym razem? Jak cała sytuacja ma się do wypożyczonych samochodów?

Ograniczenie prędkości na drogach – czy rzeczywiście nocne ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym znacząco wpłynie na bezpieczeństwo na drodze? Czy prędkość 80 km/h tak bardzo różni się od 90 km/h poza terenem zabudowanym, że „młody” kierowca musi jechać wolniej? Czy te zmiany rzeczywiście mają sens i wpływają na bezpieczeństwo czy jest to martwy przepis, aby rozróżnić „starych wyjadaczy” od „kotów” dopiero zaczynających?

Ponieważ największe zagrożenie stwarzają młodzi kierowcy powracający nad ranem z dyskotek (potwierdzone dane policji) – może warto byłoby zakazać do 24-go roku życia prowadzenia samochodów w godzinach 22.00 – 6.00?

Jest prawdopodobne, że sprawą terminowości zajmie się Trybunał Konstytucyjny: prawo nie może działać wstecz, więc ci, którzy posiadają już prawo jazdy wydane bezterminowo nie mogą go utracić (nawet po 15 latach)…

Wprowadzanie zmian i ulepszeń jest rzeczą naturalną. Podzielone są zdania, co do efektywności nadchodzącej reformy. Część osób uważa, że jest to niepotrzebne „gnębienie” oraz utrudnianie życia kursantom i że idą za tym konsekwencje finansowe. Wielu ludzi decyduje się na kurs już dziś w obawie, że reforma utrudni zdanie egzaminu, a zestresowane 17-nastolatki odliczają miesiące do urodzin w nadziei, że zdążą przystąpić do egzaminu przed zmianami. Letnie kursy cieszyły się dużą popularnością, a w okresie jesienno-zimowym szykuje się prawdziwe oblężenie.

A gdzie w tym wszystkim jest edukacja komunikacyjna?

AGNIESZKA KARACZUN

Fot.: Auto-Szkoła Janusz Sibiński