RAPORT DROGOWY EURO 2012

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej już za kilkanaście dni. Drogowcy uwiją się, aby jak najwięcej remontów ukończono do pierwszego gwizdka. Mamy dobrą informację dla wszystkich kierowców i kibiców. Jak donosi serwis Korkowo.pl – wzrosła średnia szybkość osiągana przez samochody na ulicach wszystkich Miast – Gospodarzy turnieju.

Jak wynika z danych serwisu Korkowo.pl, samochody w ścisłych centrach wszystkich wspomnianych miast poruszają się szybciej niż jeszcze w marcu 2012. Aktualnie najwyższą średnią prędkość (39 km/h) osiągają
w Gdańsku. W pozostałych trzech średnie prędkości nieznacznie się różnią. Najwyższa jest w Poznaniu, potem w Warszawie, a na końcu we Wrocławiu. W odległości od 2-5 km od centrum średnia prędkość
w metropoliach jest porównywalna i wynosi około 39 km/h. Im dalej od centrum, tj. w promieniu 5-10 km
od niego, najszybciej jeździ się po Wrocławiu (53 km/h). Nieco wolniej w Gdańsku i Poznaniu (odpowiednio 47 km/h i 44 km/h), a najwolniej we wspomnianej odległości od centrum samochody jeżdżą po Warszawie.

Dla wszystkich kibiców dobrą informacją jest to, że w porównaniu z marcem 2012 czas przejazdu pomiędzy Poznaniem a Gdańskiem, Warszawą a Gdańskiem, Poznaniem a Wrocławiem oraz Gdańskiem a Wrocławiem skrócił się. Dłużej o 49 min pojedziemy z Wrocławia do Warszawy i o 17 min z Poznania do Warszawy.

Poznań

Sytuacja na poznańskich ulicach znacznie się poprawiła. Można zaobserwować tendencję wzrostową prędkości w czasie porannego (6.00-9.00) i popołudniowego (16.00-18.00) szczytu komunikacyjnego w ścisłym centrum. Jeszcze rok temu średnia prędkość w godzinach porannych wynosiła 19 km/h, w grudniu 2011 – 16 km/h, aktualnie wzrosła do 30 km/h. Najniższe prędkości osiągali kierowcy jeszcze pół roku temu niezależnie od odległości od centrum Poznania. Nieco dynamiczniej, tj. ze średnią prędkością 38 km/h, jeździ się teraz w odległości 2-5 m od centrum. To wynik znacznie lepszy niż rok czy pół roku temu. Im dalej
od centrum tym jeździ się szybciej. W odległości 5-10 km i 10-15 km od centrum średnia prędkość oscyluje w przedziale 44-50 km/h.

Gdańsk

Obecnie w ścisłym centrum miasta kierowcy poruszają się ze średnią prędkością 39 km/h w czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Nieco dalej, tj. w odległości 2-5 km, średnia prędkość jest porównywalna i wynosi 37 km/h. W promieniu 5-10 km od centrum samochody przyśpieszają do 47 km/h. To duża poprawa w porównaniu z sytuacją drogową z 2011 roku. Wtedy samochody poruszały się najwolniej w godzinach szczytów komunikacyjnych w ścisłym centrum. W promieniu 2-5 km od niego średnia prędkość wyniosła 26 km/h w grudniu i 40 km/h w maju 2011. Obecnie najszybszy ruch samochodowy na obrzeżach Gdańska (10-15 km od centrum) oscyluje w granicy 49 km/h.

Wrocław

Aktualnie w ścisłym centrum Wrocławia kierowcy poruszają się ze średnią prędkością 28 km/h. To najwyższa średnia prędkość osiągnięta w tej strefie w porównaniu z raportami z maja i grudnia zeszłego roku. Nieco dalej od centrum, w odległości 2-5 km, prędkość wzrasta do 38 km/h. Nadal najszybciej jeździmy
po obrzeżach miasta – ze średnią prędkością w przedziale 53-55 km/h. To zdecydowanie lepiej niż pół roku temu, ale porównywalnie z sytuacją sprzed roku. Najgorzej było w grudniu 2011. W każdej z badanych stref kierowcy osiągali najniższe prędkości.

Warszawa

Z raportu serwisu Korkowo.pl z maja 2012 wynika, że sytuacja drogowa w Warszawie pogorszyła się w porównaniu z majem zeszłego roku. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu przez ścisłe centrum można jechać średnio 29 km/h. Niewiele lepiej jest w odległości 2-5 km od centrum. Tutaj prędkość z jaką poruszają się kierowcy wynosi 38 km/h, a na obrzeżach miasta w promieniu do 15 km od ścisłego centrum zaledwie 42 km/h. Ta sytuacja jest lepsza od grudnia zeszłego roku. Obecnie natomiast różnice w średnich prędkościach osiąganych przez samochody wynoszą nawet do 10 km/h.

W Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie na ulicach jest nadal tłoczno, a trzeba liczyć się z tym,
że podczas Euro 2012 będzie jeszcze bardziej. Będą korkować się ulice dojazdowe do stadionów oraz wyjazdowe z miast. Mimo to pocieszający jest fakt, że średnie prędkości wzrosły w trzech na cztery z Miast – Gospodarzy, jedynie oprócz stolicy. Niewątpliwie jest to wynikiem przeprowadzonych modernizacji i remontów drogowych.

Dane zostały zebrane przez serwis Korkowo.pl, który monitoruje sytuację na polskich drogach. Analizie poddano dane GPS z urządzeń Yanosik umieszczonych w tysiącach pojazdów poruszających się po ulicach
4 Miast – Gospodarzy Euro 2012 (Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk), w godzinach od 06:00 do 22:00 w okresie 1-25 maja br. W promieniu do 2 kilometrów od ścisłego centrum przeanalizowano prędkości z jakimi poruszają się kierowcy po wszystkich ulicach. W odległości 2-10 km od ścisłego centrum zbadano główne trasy dojazdowe do centrum miast. W analizie nie wzięto pod uwagę danych z pojazdów poruszających się po autostradach A1, A2, A4, które przechodzą w sąsiedztwie kilku z analizowanych miejscowości. Zbadano także średnie czasy przejazdu po trasach łączących wspomniane miasta.

Źródło: Creandi Sp. z o.o.