WPŁYW RELACJI RODZINNYCH NA ODSZKODOWANIE

pol-odszk1

Pani Jola straciła synową w wypadku komunikacyjnym. Pani Ewa poniosła śmierć na miejscu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku odmówił jednak jakiejkolwiek wypłaty na rzecz roszczącej.

Wskazał, że więzi łączące Panią Jolę z synową nie były na tyle silne, by uzasadniać przyznanie zadośćuczynienia na podstawie art. 446 par. 4 kodeksu cywilnego.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI

MOTORYZACJA I PRAWO


 

Artykuł ten mówi, że jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Ostateczne w sprawie zawarta została ugoda sądowa na kwotę 5 000 złotych, tytułem zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów procesu na ponad 1 000 złotych.

W jej uzyskaniu pomogła przeprowadzona w sprawie na wniosek strony powodowej opinia biegłego sądowego. Spowodowała ona, że Towarzystwo Ubezpieczeń zdecydowała się podjąć negocjacje celem zakończenia postępowania sądowego właśnie w drodze ugody.

– Niniejsza sprawa prezentuje pewne praktyki części Towarzystw Ubezpieczeniowych. Likwidatorzy wielokrotnie nie badają szczegółowo zgłoszonych roszczeń w sposób indywidualny, ale zakładają pewne schematy. Szablonowo oceniają, które relacje rodzinne w przypadku ich zerwania zasługują na rekompensatę w postaci zadośćuczynienia. Zawarta w sprawie ugoda sądowa, choć na stosunkowo niewielką kwotę – biorąc pod uwagę skutki wypadku, czyli śmierć bliskiej osoby, stanowi właściwy krok w kierunku zmiany praktyk części Towarzystw Ubezpieczeniowych. Wskazuje, iż każda sprawa, każde roszczenie zgłoszone z OC komunikacyjnego powinno być rozpatrywane indywidualnie – przyznaje Izabela Kaczmarczyk, kierownik Zespołu Prawnego w Kancelarii Radców Prawnych DRB.

Mając na uwadze, iż relacje pomiędzy Panią Jolą a jej synową były szczególnie bliskie Kancelaria Radców Prawnych DRB podjęła wspólnie z klientką decyzję o skierowaniu sprawy do Sądu. Firma odszkodowawcza wytyczyło powództwo o wypłatę zadośćuczynienia wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

Strona pozwana w toku procesu podtrzymała stanowisko wyrażone na etapie likwidacji szkody odmawiając powódce należnego zadośćuczynienia. Jak widać nieskutecznie…