RENAULT: ECO PROGRAMY W POLSKICH MIASTACH

Pierre Buhler

W których polskich miastach planowana jest polityka zrównoważonego rozwoju? Jakie programy są realizowane? Do konkursu ECO-MIASTO, którego celem jest poznanie, rozpowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju w polskich gminach, zgłosiły się 23 miasta z 9 województw.

Do obu kategorii mobilność zrównoważona i budownictwo ekologiczne zgłosiło się po 19 miast. Większość miast zgłosiła się w obu kategoriach. Projekt ECO-MIASTO powstał z inicjatywy Ambasady Francji w Polsce, Renault Polska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zobacz także:
ECO
KONKURS ECO-MIASTO


– Zgłoszenia do konkursu oraz frekwencja w trakcie organizowanych w ramach programu ECO-MIASTO seminariów pokazują, że lokalne władze mają świadomość, jak ważny dla przyszłości miast jest zrównoważony rozwój – mówi Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce.

Wśród miast, które dostarczyły formularze konkursowe, znalazły się m.in.: Kościerzyna, Puławy, Sopot, Bydgoszcz, Lublin, Olsztyn i Warszawa. Jury będzie oceniało zgłoszenia, uwzględniając podział miast ze względu na ich wielkość – do 30.000 mieszkańców, 30-100 000 mieszkańców i powyżej 100 000. Istotne kwestie, które będą brane pod uwagę przy ocenie, to np. realne osiągnięcia, plany na najbliższe dwa lata czy wymiar konsultacji społecznych.

W skład jury weszli niezależni eksperci, uznani za swoje kompetencje w kategoriach mobilności zrównoważonej i ekologicznego budownictwa, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki oraz Politechniki Warszawskiej. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości podczas uroczystego wręczenia nagród w Ambasadzie Francji w Polsce jesienią 2013 r.

– Ograniczanie emisji spalin, obniżenie hałasu czy wzrost bezpieczeństwa na drogach to kwestie, które są istotne dla jakości życia każdego człowieka, dlatego mobilność zrównoważona to temat, który dotyczy wszystkich – mówi Grzegorz Zalewski, Prezes Renault Polska.

Laureatami konkursu będzie 6 miast, po 3 w każdej kategorii, w zależności od wielkości. Nagrodą w konkursie, oprócz możliwości promocji własnych dokonań i wymiany doświadczeń, będzie badanie i analiza sytuacji w kontekście zrównoważonego rozwoju, przeprowadzona przez francuskiego eksperta.

Celem projektu ECO-MIASTO jest rozpowszechnianie wśród polskich gmin dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju i ich wdrażanie. Projekt promuje także inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz – w ramach konkursu ECO-MIASTO – nagrodzi najbardziej zaangażowane polskie miasta w kategoriach zrównoważonej mobilności i budownictwa ekologicznego. Wiedza zgromadzona podczas konkursu i oceny przygotowane przez grupę ekspertów wchodzących w skład jury pozwolą na zdiagnozowanie sytuacji w polskich miastach.

Lista miast zgłoszonych do konkursu ECO-MIASTO

Budownictwo ekologiczne: Kościerzyna, Płońsk, Bolesławiec, Czeladź, Ełk, Puławy, Siedlce, Słupsk, Sopot, Tarnowskie Góry, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Kraków, Lublin, Olsztyn, Toruń, Warszawa i Wrocław.

Mobilność zrównoważona: Kościerzyna, Płońsk, Bolesławiec, Ełk, Puławy, Siedlce, Słupsk, Starogard Gdański, Zamość, Częstochowa, Gdańsk, Kraków, Lublin, Olsztyn, Płock, Rzeszów, Toruń, Warszawa i Wrocław.