RENAULT: ENERGIA ODNAWIALNA W SANDOUVILLE

W fabryce Renault w Sandouville, gdzie produkowane są modele Espace i Laguna, dokonano rewolucyjnej zmiany źródła energii. Do ogrzewania wody zamiast naturalnego gazu będzie odtąd wykorzystywana para uzyskana ze spalania własnych odpadów z fabryki.

Zastosowanie takiego źródła energii zapewni ograniczenie emisji CO2 o 4,5 tony rocznie.

Projekt energetyczny w Sandouville jest elementem programu prowadzonego przez Renault, którego celem jest zapewnienie, że do 2020 r. 20 proc. wykorzystywanej przez koncern energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.