RENAULT: KONKURS DLA SKB – CENNA NAGRODA

SKB 1_w_akcji_2

Dzieci zrzeszone w ramach Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa mogą wziąć udział w konkursie na najbardziej aktywny i efektywny klub w Polsce. Nagrodą główną jest multimedialne wyposażenie sali do wychowania komunikacyjnego.

Akcja jest elementem międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.


Zobacz także:
BEZPIECZEŃSTWO
RENAULT – KLUBY SKB
RENAULT – KONKURS ORAZ PROGRAM EDUKACYJNY


Konkurs na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski. Zadanie konkursowe polega na udokumentowaniu działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i/lub promocji ekologicznych form transportu wśród lokalnej społeczności. Wszystkie akcje szkoły musiały przeprowadzić w roku szkolnym 2012/2013. Do konkursu można zgłosić m.in. happeningi, akcje ulotkowe i plakatowe, wystawy prac, petycje do władz czy udział w szkoleniach z pierwszej pomocy.

SKB 2_w_akcji_1

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy do 14 czerwca 2013 wypełnić i wysłać sprawozdanie z przeprowadzonych działań. Formularz jest dostępny do pobrania na stronie internetowej programu www.bezpieczenstwo.renault.pl. Wypełniony raport może liczyć maksymalnie 4500 znaków i można do niego dołączyć dokumentację fotograficzną – maksymalnie 4 zdjęcia w formacie .jpg, o łącznym maksymalnym rozmiarze 5MB.

Nadesłane sprawozdania oceni jury złożone z przedstawicieli organizatora konkursu – Renault Polska, które przyzna 1. miejsce i 2 wyróżnienia. Zwycięski klub otrzyma multimedialne wyposażenie sali do wychowania komunikacyjnego, składające się z rzutnika, ekranu, drukarki atramentowej, cyfrowego aparatu fotograficznego, magnetycznych tablic edukacyjnych oraz zestawy elementów odblaskowych. Nagrodą za wyróżnienie jest drukarka oraz zestawy elementów odblaskowych. Więcej szczegółów i regulamin konkursu znajdują się na wyżej podanej stronie internetowej.

SKB 3_w_akcji_4

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to jeden z czterech elementów międzynarodowego programu edukacyjnego dla szkół podstawowych Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Celem projektu jest aktywne działanie dzieci zrzeszonych w ramach klubów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej – w szkole, jak i poza nią. W całej Polsce działa już prawie 500 klubów we wszystkich województwach w kraju, które dodały ponad 7100 relacji ze swoich działań.

Aby założyć w swojej szkole Szkolny Klub Bezpieczeństwa, wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.bezpieczenstwo.renault.pl. Każdy klub otrzyma dostęp do specjalnego serwisu, który pozwala na dzielenie się relacjami ze swoich działań, pobranie materiałów związanych z projektem, jak również udział w cyklicznych konkursach z nagrodami.

SKB 4_w_akcji_3