RENAULT: KONKURS – POMYSŁY I INICJATYWY UCZNIÓW

renault-5_prezes_konk

Wszystkie dzieci zaangażowane w bezpieczeństwo ruchu drogowego lub/i ekologiczne przemieszczanie się, mogą już zdać sprawozdanie ze swoich działań i wziąć udział w konkursie „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”.

Nagrodą jest kilkudniowy wyjazd do Francji. Akcja jest elementem 13. edycji programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.


Zobacz także:
RENAULT – KONKURS ORAZ PROGRAM EDUKACYJNY


Konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” ma charakter grupowy i jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat. Mogą w nim brać udział zarówno placówki państwowe, jak i prywatne, tj. szkoły podstawowe, domy dziecka czy domy kultury. Zadanie konkursowe polega na zorganizowaniu przez grupę, składającą się z maksymalnie 10 osób, lokalnej kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub/i ekologicznego przemieszczania się. W ramach projektu najmłodsi mogą m.in. organizować akcje ulotkowe i plakatowe, pisać petycje do lokalnych władz, organizować happeningi oraz informować media o swoich aktywnościach.

Do 1 marca 2013 na stronie www.bezpieczenstwo.renault.pl dostępny jest formularz, za pośrednictwem którego grupy konkursowe mogą zdać sprawozdanie z przeprowadzonej przez siebie kampanii. Dodatkowo w serwisie internetowym programu dostępne są materiały pomocnicze, które krok po kroku pomogą dzieciom i opiekunom prawidłowo zrealizować konkurs.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy do 1 marca 2013 r. wysłać:
– zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej programu www.bezpieczenstwo.renault.pl ;
– sprawozdanie podsumowujące wszystkie zrealizowane działania (za pośrednictwem ww. strony);
– dokumentację w formie kroniki lub wideoreportażu, obrazującą zorganizowaną kampanię.

Nadesłane na konkurs projekty oceni jury złożone z przedstawicieli organizatora oraz instytucji wspierających program Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji i Instytutu Transportu Samochodowego. Jury wyłoni 5 najlepszych grup oraz przyzna 25 wyróżnień. Finaliści będą walczyć o zwycięstwo podczas krajowego Finału konkursu, który odbędzie się w kwietniu 2013 w Warszawie.

Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd całej grupy na międzynarodowy finał we Francji, gdzie laureaci będą rywalizować o zwycięstwo z przedstawicielami wszystkich państwach realizujących międzynarodowy program Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Zwieńczeniem spotkania będzie wycieczka do Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

Wszystkie szczegóły związane z konkursem „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, w tym regulamin
i poradnik, znajdują się na stronie www.bezpieczenstwo.renault.pl.