RENAULT – NISSAN: GRUPA ZAKUPOWA W ROSJI Z AVTOVAZ

R 1_CEO, AVTOVAZ

Alians Renault- Nissan wspólnie z AVTOVAZ ogłosili utworzenie w Rosji grupy zakupowej. Grupa ta będzie odpowiadać za określony zakres wspólnych działań zakupowych Renault, Nissana i AVTOVAZ, związanych ze sprzętem przemysłowym, układami przeniesienia napędu oraz pojazdami bazującymi na jednakowych płytach podłogowych.

Grupa „Common Purchasing Organization” LLC (CPO) w 50 proc. należy do AVTOVAZ, a w kolejnych 50 proc. – do grupy zakupowej Renault- Nissan Purchasing Organization (RNPO), na wzór której ją utworzono.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


RNPO została utworzona w 2001 r. i obecnie jest największą grupą w ramach Aliansu Renault-Nissan, a także wnosi największy wkład w osiąganie nowych efektów synergii, wynikających z ograniczania oraz unikania kosztów. RNPO zajmuje się wszystkimi działaniami zakupowymi Renault i Nissana na całym świecie.

Oczekuje się, że CPO – podobnie jak RNPO – przyniesie w Rosji wszystkim trzem partnerom znaczne oszczędności, wynikające ze zwiększenia wolumenu i ustalenia bardziej atrakcyjnych cen z dostawcami. Za pośrednictwem CPO do dostawców będą trafiały spójne wytyczne, dotyczące jakości, kosztów i terminów dostaw. CPO będzie również zajmować się rozwojem relacji biznesowych z dostawcami w celu zwiększenia stopnia nabywania części na terytorium Rosji.

Utworzenie CPO jest kolejnym etapem w rozwoju strategicznej współpracy między AVTOVAZ i Aliansem Renault-Nissan, którą nawiązano w 2008 r., gdy koncern Renault przejął 25 proc. udziałów tego największego rosyjskiego producenta samochodów.

Daniel Perry został mianowany dyrektorem generalnym tej nowej grupy i będzie pracować w siedzibie firmy w Togliatti w obwodzie samarskim. Utworzenie grupy zakupowej przez Alians Renault- Nissan i AVTOVAZ zostało zatwierdzone przez rosyjską Federalną Służbę Antymonopolową.