RENAULT- NISSAN: PARYTET WAŻNA SPRAWA

W Zarządzie Grupy Renault na 10 członków są 3 kobiety, co zapewnia temu przedsiębiorstwu motoryzacyjnemu miejsce w czołówce pod względem procentowego wskaźnika obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych. Zespół dyrektorów Nissana to przedstawiciele 13 różnych narodowości. Oba przedsiębiorstwa zmierzają do dalszego promowania tej różnorodności poprzez odpowiednie plany działania.

Według danych opublikowanych na Women’s Forum, zaangażowanie Aliansu Renault- Nissan na rzecz parytetu i wielokulturowości czyni z niego wzór do naśladowania dla przemysłu motoryzacyjnego.

Alians Renault- Nissan jest „Partnerem Premium” edycji 2011 Women’s Forum for the Economy and Society, odbywającego się w Deauville we Francji. To organizowane co roku wydarzenie gromadzi międzynarodowych przywódców aktywnie zaangażowanych w zwiększenie liczby kobiet w sektorach: przemysłowym, akademickim, politycznym i społecznym.

Z informacji ogłoszonych przez Alians Renault- Nissan podczas Women’s Forum wynika między innymi, że:
• kobiety stanowią 17 proc. ogółu zatrudnionych w Renault, a ich liczba stale wzrasta, ponieważ wskaźnik ten w 1999 r. podczas tworzenia Aliansu wynosił 10 proc.;
• w Zarządzie Grupy Renault na 10 członków są 3 kobiety. To najwyższy procentowo wskaźnik obecności kobiet na takim poziomie decyzyjnym;
w przemyśle motoryzacyjnym.
• 17 proc. stanowisk managerskich w Renault zajmują kobiety;
• w Nissanie kobiety stanowią 11% ogółu zatrudnionych;
• kobiety zajmują 10 proc. stanowisk w dyrekcji i kierownictwie Nissana (wobec 7 proc.
w 2008 r.);
• w Japonii w Nissanie kobiety stanowią 6% pracowników szczebla kierowniczego, w porównaniu ze średnią wartością 3 proc. w przemyśle japońskim, zgodnie z informacjami japońskiego Ministerstwa Zdrowia i Pracy;
• celem Nissana jest osiągniecie 14-procentowego udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych do 2017 r.

Różnorodność jako zaleta w zakresie konkurencyjności

W Japonii i w przemyśle motoryzacyjnym dyrekcja Nissana należy już do najbardziej zróżnicowanych. Na przykład 97 osób na najwyższych stanowiskach to obywatele 13 różnych państw (RPA, Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Indii, Włoch, Japonii, Holandii i Zjednoczonego Królestwa).

– Nasze zaangażowanie w kwestie różnorodności stanowi zaletę w zakresie konkurencyjności, pomagającą nam lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych klientów na świecie, szczególnie w okresie, gdy rynki zwane wschodzącymi stają się siłami napędzającymi gospodarkę – stwierdził Carlos Ghosn. –Różnorodność jest również czynnikiem wyróżniającym nas w istotny sposób na tle konkurencji. To także doskonały sposób na zatrudnianie i promowanie najbardziej utalentowanych i ambitnych przywódców młodego pokolenia.

Celem Renault jest zatrudnienie, do 2013 r. 20 proc. kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych (senior management).

Renault ma na celu zatrudnienie w ciągu roku 30 proc. kobiet na stanowiskach technicznych
/inżynierskich, a 50% na stanowiskach handlowych i innych stanowiskach pomocniczych. Renault pragnie również w przyszłości zagwarantować obecność jednej kobiety na trzech potencjalnych kandydatów na stanowiska kierownicze.