RENAULT-NISSAN, PSA I MITSUBISHI WSPÓLNIE

Alians Renault Nissan, PSA Peugeot Citroën i Mitsubishi Motors ogłosiły decyzję w sprawie rozwoju i promowania rozwiązania technicznego opartego na aktualnym znaku towarowym „EV Ready”, zastrzeżonym przez Renault i Schneider Electric dla publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych w Europie.

„EV Ready” ma na celu zapewnienie na całym rynku europejskim zgodności infrastruktury oraz samochodów elektrycznych z hybrydowymi przy ładowaniu. Program ten jest zgodny z wszelkimi obowiązującymi normami, a nawet uwzględnia dodatkowe kryteria. Obserwując z uwagą tworzenie przepisów normy CEI61851-1 ed.2.1 (obecnie w przygotowaniu) producenci firm partnerskich uwzględnią pełen opis i postać kryteriów certyfikacji. Szczegółowy program zatwierdzający zostanie ustalony w ciągu najbliższych miesięcy.

Obecny na rynku od czerwca 2010 r. program „EV Ready” ma na celu rozszerzenie zakresu działania na inne marki i stanie się uznawanym rozwiązaniem w dziedzinie systemów ładowania samochodów elektrycznych. Z technicznego punktu widzenia program obejmuje zakres od niskonapięciowego transformatora do samochodu elektrycznego.

Koncepcja ta podkreśla ekonomiczne możliwości systemu i pozostaje otwarta na nowatorskie i przyszłościowe rozwiązania.

Ponad sześćdziesiąt europejskich przedsiębiorstw, począwszy od dostawcy prądu, poprzez operatorów sieci i poddostawców aż do producenta stacji ładowania, pracuje już nad rozwojem i rozpowszechnieniem „EV Ready”.

Obecnie program zatwierdzający opiera się na zasadzie oświadczenia zgodności wystawionego przez sam podmiot odpowiedzialny, przy weryfikacji zgodności z samochodami producentów partnerskich. Rozważa się przekazanie postępowania weryfikacyjnego instytucji trzeciej (powierzenie międzynarodowej weryfikacji zgodności odrębnemu akredytowanemu organowi).