RENAULT: NOMINACJE W NOWYM TERYTORIUM EAST

renault-5_prezes_konk

Grzegorz Zalewski, dotychczas Prezes Renault Polska, został mianowany Dyrektorem Generalnym nowego terytorium handlowego „East”, obejmującego Polskę, Estonię, Litwę, Łotwę, Czechy, Słowację i Węgry.

Z dniem 1 września Dyrektorem Wykonawczym Renault Polska zostaje Tomasz Latała-Golisz, dotychczasowy Prezes RCI Banque Polska. Prezesem RCI Banque Polska terytorium „East” z dniem 1 września został mianowany Philippe Metras. Agata Szczech została mianowana Dyrektorem Komunikacji Terytorium East.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Grzegorz Zalewski, urodzony 17 lutego 1962 roku, pracę w Renault Polska rozpoczął w 1991 roku. Zanim został mianowany Dyrektorem Generalnym Renault Polska, był m.in. Dyrektorem ds. Sprzedaży i Sieci, Dyrektorem ds. Klienta oraz Dyrektorem Marketingu w Renault Polska. Grzegorz Zalewski od 1 lipca 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Renault Polska.

Tomasz Latała-Golisz, urodzony 18 lutego 1969 roku, ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej, jest także absolwentem menedżerskiego programu Copernic w Paryżu. W Renault Polska od 1995 roku na stanowisku Szefa Działu Controllingu, potem pracował w centrali Renault w Paryżu na stanowiskach Kontrolera Finansowego w Dyrekcji Importerów oraz Szefa Działu Controllingu Gwarancji, następnie ponownie w Polsce jako Dyrektor Finansowy Renault Retail Group i Dyrektor Finansowy Renault Polska. Ostatnio Dyrektor Generalny RCI Banque Oddział w Polsce i jednocześnie Prezes Zarządu RCI Leasing Polska.

Philippe Jean Stephane Metras, urodzony 27 kwietnia 1956 roku, ukończył Wydział Business Management w EAP-ESCP w Paryżu. Karierę w DIAC (Grupa RCI Banque) w Paryżu rozpoczął w 1983 roku jako Dyrektor Oddziału, a następnie Dyrektor Regionalny. Od 1996 roku pracował jako Prezes Zarządu w Renault Bank AG – Austria. Następnie został Dyrektorem Generalnym Renault Slovensko, a później wrócił do RCI Banque, do Francji, na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Operacji Międzynarodowych. Od maja 2007 roku pracował na stanowisku Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Renault Credit Polska, od 2011 roku do teraz był Dyrektorem Generalnym Renault Credit Internationale w Niemczech.

Agata Szczech, absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Związana
z Renault od 1991 roku, w 1995 roku objęła stanowisko Dyrektora Komunikacji na Polskę, później także na Litwę, Łotwę i Estonię. Jest też przedstawicielką Departamentu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz Dyrekcji Public Affairs Renault. Od 1 lipca br. została mianowana również na stanowisko Dyrektora Komunikacji Terytorium East.

©  2011 Radoslaw NAWROCKI / Constans PR