RENAULT: NOWA GAMA POJAZDÓW Z AMBICJAMI

R1_renau8

11 czerwca w Lyonie, Renault Trucks oficjalnie zaprezentuje swoją nową gamę pojazdów ciężarowych. Chcąc zaoferować klientom produkty o najwyższej niezawodności, producent zainwestował w ich rozwój znaczne środki.

Nowe pojazdy ciężarowe, wyposażone w silniki Euro VI i rozwiązania sprzyjające wysokiej efektywności, zostały opracowane w ciągu siedmiu lat, a częścią tego procesu były rygorystyczne i wyczerpujące testy jakościowe.


Zobacz także:
UŻYTKOWE


Obecnie, po serii komputerowych symulacji, badań stanowiskowych, prób na torach doświadczalnych i testów eksploatacyjnych z udziałem klientów oraz zmodernizowaniu bazy produkcyjnej, pojazdy te są gotowe do wprowadzenia na rynek – z jednym zasadniczym zadaniem: ułatwiać nabywcom sprawowanie kontroli nad kosztami. Dysponując nową gamą pojazdów i wsparciem Grupy Volvo, Renault Trucks ma wszystko, co potrzebne do zdobycia nowych klientów i zwiększenia swojego udziału w rynku.

Asertywny kształt

Zewnętrzna forma nowych pojazdów Renault Trucks jest ukierunkowana na efektywność. Projektanci postanowili skoncentrować się na zasadniczej funkcji pojazdu ciężarowego jako narzędzia do realizacji zadań transportowych w maksymalnie efektywny sposób. Nowe pojazdy w pełni odzwierciedlają tę funkcję. Ponieważ głównym kryterium konstrukcyjnym było zapewnienie jak najniższego zużycia paliwa, elementy zewnętrzne pojazdów ukształtowano tak, by uzyskać jak najmniejszy opór powietrza.

Mocne silniki Euro VI

Renault Trucks wyposażyło swoje nowe pojazdy w silniki spełniające normę emisji spalin Euro VI. Punktem wyjścia do ich opracowania były cenione za swoją niezawodność i osiągi jednostki napędowe klasy Euro V. Poprzez wprowadzenie niezbędnych adaptacji zostały one dostosowane do wymagań normy Euro VI, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Miliony kilometrów testów

W trakcie prac nad nowymi pojazdami ciężarowymi, Renault Trucks zrealizowało obszerny program testów jakościowych – najbardziej rygorystycznych w historii firmy. Od 2008 r. 300 pojazdów testowych przejechało łącznie 10 milionów kilometrów i dodatkowo spędziło 5 milionów godzin na stanowiskach badawczych, w temperaturach od -40° do +60°.

Wykorzystywano również zaawansowane techniki komputerowego wspomagania projektowania, które umożliwiły obliczenie wszystkich podzespołów pojazdu z uwzględnieniem rzeczywistych warunków jego eksploatacji: zarówno normalnych jak i skrajnych. Aplikacje komputerowe pozwalały na prowadzenie wirtualnych symulacji i optymalizację poszczególnych elementów, zgodnie z najwyższymi standardami przyjętymi w branży motoryzacyjnej.

Renault Trucks blisko współpracowało również ze swoimi klientami. Rezultatem tej współpracy było zaproszenie pięćdziesięciu klientów z różnych zakątków świata do udziału w testach pojazdów. W trakcie testów klienci przekazywali swoje opinie, dzięki którym producent mógł wybierać właściwe rozwiązania. Współpraca ta ma charakter ciągły, a została zapoczątkowana jeszcze na etapie tworzenia wstępnych założeń projektowych. W czasie prób drogowych klienci testowi przejechali łącznie 2 miliony kilometrów.

Zmodernizowane fabryki

W ramach przygotowań do produkcji nowej gamy pojazdów, Renault Trucks dokonało daleki idącej modernizacji swojej bazy produkcyjnej. Fabryka w Lyonie,wzbogaciła się o linię ogromnych pras do tłoczenia elementów nowych kabin. W Blainville- sur- Orne zbudowano nową linię produkcji szkieletu kabiny i montażu wyposażenia. W Bourg-en-Bresse od trzech lat działa linia doświadczalna, na której odbywa się montaż nowych pojazdów.

Ponadto, na niespotykaną dotychczas skalę stosowano mechanizmy pracy zespołowej. W cały proces, od samego jego początku, były zaangażowane biuro projektowe, technicy, inżynierowie, fabryki, zespoły ds. produktów oraz dział obsługi posprzedażnej – nowe podejście, które zaowocowało licznymi udoskonaleniami w nowej gamie pojazdów.

Setki osób w fabrykach pracują wyłącznie nad przygotowaniem premiery nowych pojazdów. System produkcji został zreorganizowany, w myśl zasady „jakość bez kompromisów”. Wdrożono także nowe procesy produkcyjne, które mają na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza poprzez zapewnienie jak najlepszej ergonomii stanowisk roboczych.

Nowe modele ciężarowe Renault Trucks wyjadą na drogi już wkrótce. Grupa Volvo, do której należy Renault Trucks, w pełni wspiera poczynania firmy i zainwestowała znaczne środki w rozwój nowej gamy pojazdów oraz niezbędnych zasobów wytwórczych.

Podstawowe liczby dotyczące owej gamy pojazdów Renault Trucks:
• inwestycje o wartości 2 miliardów euro;
• 7 lat rozwoju;
• 5000 zaangażowanych osób;
• 50 klientów z całego świata zaangażowanych w kształtowanie docelowych specyfikacji;
• 500 wyprodukowanych pojazdów przedprodukcyjnych, 300 pojazdów doświadczalnych;
• 5 milionów godzin badań stanowiskowych;
• 10 milionów kilometrów badań poligonowych.