RENAULT: NOWE STANOWISKA TESTOWE W LARDY

W ramach kontynuacji kampanii promocyjnej samochodów elektrycznych, w Lardy (Francja) Renault inauguruje sektor stanowisk testowych samochodów elektrycznych. Ta inwestycja o wartości 28 milionów euro jest ukoronowaniem trzech lat pracy nad udoskonaleniem elementów urządzeń elektrycznych samochodów, dzięki którym Renault może dziś zaprezentować gamę pojazdów w 100-procentach elektrycznych, o dużych możliwościach, niezawodnych i wysokiej jakości.

Jako element strategiczny w rozwoju nowych technologii elektrycznych sektor ten obejmuje większość środków przeznaczonych na testowanie silników elektrycznych oraz akumulatorów. Otwarty w roku 2009 sektor był stopniowo poszerzany i zajmuje dziś powierzchnię 3300 m2 z setką stanowisk testowych.

Od trzech lat w sektorze tym prowadzony jest projekt testowy doskonalenia i potwierdzania możliwości, niezawodności i bezpieczeństwa elementów elektrycznych stanowiących wyposażenie samochodów gamy Z.E. Te trzy lata pozwoliły technikom i inżynierom z Lardy stworzyć prawdziwie wiarygodny program do testowania technologii napędu elektrycznego.

Renault prowadzi kampanię reklamową Kangoo Z.E. i Fluence Z.E., pierwszych dwóch
z czterech samochodów elektrycznych nowej generacji, które zostaną wprowadzone do sprzedaży w ciągu dwunastu miesięcy. Przygotowanie tych ogromnie nowatorskich samochodów wymagało przeprowadzenia całej serii testów w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i trwałości nowych elementów: silnika elektrycznego, elektroniki mocy oraz akumulatora.

Obejmujący dwa budynki sektor testowy samochodów elektrycznych liczy obecnie około stu stanowisk testowych na powierzchni 3300 m2:

– Osiem stanowisk testowych do silników elektrycznych: w odróżnieniu od stanowisk do testowania silników spalinowych zasilanych paliwem, źródłem energii jest elektryczność dostarczana przez symulator akumulatora 400V. Stanowiska te służą do udoskonalania silników wraz z ich elektroniką mocy oraz do dokonywania pomiarów ich parametrów (moment rozruchowy, moc, wydajność, homologacja, bezpieczeństwo). Na stanowiskach tych potwierdza się również ich trwałość w zaostrzonych cyklach termicznych lub drganiowych reprezentujących równowartość 20 lat pracy i/lub 300 000 km.

– Sześć stanowisk testowych do elektroniki mocy (urządzenie do ładowania akumulatorów, falownik, przetwornica): pozwalają stwierdzić odporność na gwałtowne zmiany temperatury połączone z obciążeniami elektrycznymi.

– 41 stanowisk połączonych z komorami klimatycznymi dla akumulatorów litowo-jonowych: symulują one przyspieszone starzenie akumulatorów litowo-jonowych, przeprowadzając powtarzane cykle ładowania/rozładowywania (normalne, przyspieszone, szybkie), całkowite lub częściowe, w warunkach zróżnicowanych temperatur.

Ogniwo, moduł, pakiet akumulatorów, elektronika mocy: wszystkie części składowe akumulatora są testowane i zatwierdzane począwszy od jednostki podstawowej aż do pełnego systemu. To niemal 170 000 godzin testów rocznie, przeprowadzanych w Lardy przez trzydziestu wyspecjalizowanych inżynierów i techników.

– 58 innych stanowisk przeznaczonych do ulepszania akumulatorów rozruchowych 12V i do badań nad utylizacją akumulatorów litowo-jonowych.

o powyższych środków należy dołączyć stanowiska eksploatowane u różnych partnerów.

Akumulatory

W kwestiach dotyczących baterii trakcyjnych litowo-jonowych w sektorze w Lardy wprowadzono program pilotażowy 15 różnych testów symulujących najostrzejsze warunki (testy przeciążeniowe). Począwszy od zwarcia aż do pożaru, poprzez zanurzenie lub upadek akumulatora − nic nie pozostawia się przypadkowi.

Jeszcze w 2011 roku będzie przeprowadzonych około stu testów, w ośrodku lub u partnerów specjalizujących się w tych dziedzinach.

Dla pracowników działu inżynierii Renault w Lardy zwiększenie kompetencji wpisane jest
w program przekwalifikowania zawodowego i mobilności personelu. Umożliwiło im to osiągnięcie nowych kompetencji dotyczących technologii napędu/elektryki samochodu. Testy przeciążeniowe w szczególności wymagają umiejętności w wielu dziedzinach: w mechanice, elektrotechnice, chemii (analiza gazów), elektrochemii, kwestiach cieplnych, zderzeniowych/uderzeniowych, pomiarów i oprzyrządowania, bezpieczeństwa (testowanie potencjalnego ryzyka), ognia i pożaru itp.