RENAULT: NOWY KONKURS DLA DZIECI

W październiku rusza ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych, którego celem jest wypracowanie przez uczniów rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonemu transportowi. Zwycięzcy wezmą udział w Międzynarodowym Finale w Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

„Twój Pomysł, Twoja Inicjatywa” to najnowszy element międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Nowa formuła konkursu pod tym tytułem umożliwia młodym ludziom podjęcie działań i w kreatywny sposób może podnieść poziom świadomości na temat wpływu bezpieczeństwa ruchu drogowego na budowanie lepszego środowiska.

Konkurs składa się z dwóch części:
• Twój pomysł – polega na przemyśleniu kluczowych kwestii, zidentyfikowaniu problemów i wypracowaniu rozwiązań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i przyjazną dla środowiska motoryzacją;
• Twoja inicjatywa – to wdrożenie kampanii świadomościowej w szkołach podstawowych i lokalnych społecznościach.

Zadanie konkursowe polega na wysłaniu przez szkoły podstawowe krótkiego sprawozdania opisującego „Twój pomysł” oraz dokumentacji zrealizowania kampanii „Twoja Inicjatywa”, w dowolnej formie artystycznej – obraz, audio lub video. Całość należy wysłać najpóźniej do 1 marca 2012 roku. Nadesłane sprawozdania i prace oceni jury złożone z instytucji wspierających program, ekspertów, patronów medialnych i przedstawicieli Renault Polska.

Jury zakwalifikuje do kolejnego etapu 5 grup, a także przyzna 25 wyróżnień. Najlepsza piątka będzie rywalizować o nagrodę główną podczas krajowego finału konkursu, który odbędzie się w kwietniu 2012 w Warszawie. Zadaniem finałowym będzie podsumowanie swoich działań zrealizowanych w ramach konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, w 5-minutowej prezentacji.

Konkurs ma charakter grupowy i jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Aby zgłosić się do konkursu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” Renault www.bezpieczenstwo.renault.pl. Każda szkoła otrzyma elektroniczny poradnik, który krok po kroku pomoże uczniom i nauczycielom prawidłowo zrealizować konkurs. Poradnik porusza zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonego transportu, zawiera metodologię dla nauczyciela oraz szereg wskazówek, porad i przykładów kampanii świadomościowych.

Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd zwycięskiej grupy w czerwcu 2012 na Międzynarodowy Finał do Francji. Podczas finału, po raz pierwszy zostanie także wręczona nagroda specjalna, dla najlepszej „Twojej inicjatywy”, spośród wszystkich państw uczestniczących w konkursie organizowanym w ramach programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Zwieńczeniem międzynarodowego finału będzie wycieczka do Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

Konkurs „Twój pomysł, Twoja Inicjatywa” po raz pierwszy wystartuje w ramach nowej odsłony 12. edycji programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Obok konkursu, nowością są odświeżone pakiety edukacyjne „Droga i Ja” (podzielone na dwie grupy wiekowe, zawierające nowe zagadnienia merytoryczne i szatę graficzną) oraz Filip i Oliwka – nowe maskotki programu.